Commissies

Gemeenteraadsleden nemen over veel verschillende onderwerpen een besluit. Om goede, eerlijke beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk dat zij meer te weten komen over deze onderwerpen.

Raadsleden doen dit in aparte commissies. In onze gemeente hebben we twee verschillende commissies:

Elke commissie bespreekt haar eigen onderwerpen. In de commissies zitten mensen die veel van dat onderwerp weten. Tijdens een commissievergadering praten ze met elkaar om een compleet beeld van het onderwerp te krijgen. Ook vormen ze een mening over het plan of onderwerpen. Een commissie neemt geen besluiten, dat gebeurt alleen in de raadsvergadering.

Commissie Ruimte, Economie en Financiën (Commissie REF)

Deze commissie denkt na over bijvoorbeeld:

Ben je nieuwsgierig wie er in de commissie REF zitten? Ga naar maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor een compleet overzicht.

Commissie Samenleving en Bestuur

Deze commissie denkt na over bijvoorbeeld:

Ben je nieuwsgierig wie er in de commissie S&B zitten? Ga naar maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor een compleet overzicht.

Tip

Wil je meer weten over de vergadercyclus? Lees hier meer over op de pagina Vergadercyclus.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?