Begrippen uitgelegd

Hamerstuk, motie, griffie… Weet je even niet meer wat het betekent? Geen punt. Op deze pagina vind je een korte uitleg van begrippen.

Begrip Uitleg
Ambtenaar Iemand die voor de gemeente werkt.
Agendacommissie Een groep mensen die de voorlopige agenda vaststelt voor alle vergaderingen van de raad.
Amendement Een voorstel van een raadslid om een bestaand voorstel aan te passen.
Auditcommissie Een groep mensen die de gemeenteraad helpt op het gebied van financiën.
Beeldvorming De eerste fase van het BOB-model. In deze fase verzamelt de gemeenteraad informatie over een onderwerp.
Besluitvorming De derde fase van het BOB-model. In deze fase neemt de gemeenteraad besluiten.
BOB-model De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. Dit model bestaat uit drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.
Burgemeester Een persoon die samen met de wethouders dagelijks de Gemeente bestuurt. Ook is deze persoon de voorzitter van de gemeenteraad.
College De burgemeester en wethouders vormen samen het college. Samen zijn zij het dagelijks bestuur van de Gemeente.
Commissie REF Dit is een groep mensen die vergadert over onderwerpen die gaan over Ruimtelijke ordening, Financiën en Economie.
Commissie S&B Dit is een groep mensen die vergadert over onderwerpen die gaan over Samenleving en Bestuur.
Commissieleden niet-zijnde raadsleden Dit zijn personen die wél mee vergaderen bij een commissievergadering, maar die géén raadslid zijn. Ofwel: burgerleden.
Commissievergadering In deze vergaderingen komen raadsleden meer te weten over een onderwerp en nemen ze een standpunt in. Als inwoner kun je inspreken tijdens een commissievergadering.
Eerste termijn Tijdens een commissievergadering bestaat ieder agendapunt uit een eerste en tweede termijn. In het eerste termijn verzamelen raadsleden nog meer informatie over een onderwerp.
Gemeenteraad De gemeenteraad bepaalt de koers van de gemeente en controleert of de burgemeester en de wethouders deze koers goed uitvoeren.
Griffie De griffie is een team van personen die de gemeenteraad helpt en adviseert. Daardoor kunnen raadsleden hun werk zo goed mogelijk uitvoeren.
Hamerstuk Een voorstel dat de raadsleden tijdens een raadsvergadering zonder discussie via stemming goedkeuren.
iBABS RIS Dit is een online systeem waarop alle belangrijk stukken én vergaderingen van de raad terug te vinden en te kijken zijn. Zie ook Bestuurlijkeinformatie.nl.
Inspreekrecht Als inwoner heb je het recht om je mening te laten horen tijdens een commissievergadering. Er gelden wel spelregels, zoals aanmelden.
Maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl Een online systeem waarop alle belangrijk stukken én vergaderingen van de raad terug te vinden zijn. Zie ook iBABS RIS.
Motie Dit is een oordeel, wens, verzoek of opdracht van een raadslid.
Oordeelsvorming De tweede fase van het BOB-model. In deze fase nemen raadsleden standpunten in en discussiëren ze hierover.
Presidiumvergadering In een presidiumvergadering regelt de gemeenteraad praktische zaken en is er ruimte om te evalueren.
Raadsinformatieavond Dit is een avond waarop raadsleden kennismaken met een onderwerp waarover zij een besluit gaan nemen.
Raadslid Een persoon die in de gemeenteraad zit. Hij of zij zit bij een politieke partij en komt in de raad als voldoende inwoners op hem of haar stemmen.
Raadsvergadering Een bijeenkomst waarin raadsleden een besluit nemen over de plannen die op de agenda staan.
Reglement van Orde Een juridisch document waarin alle regels over de gemeenteraad staan. Uitleg nodig hierover? Neem contact op met de griffie.
Rekenkamer Dit is een werkgroep die namens de gemeenteraad onderzoekt of de Gemeente haar werk goed doet.
Tweede termijn Tijdens een commissievergadering bestaat ieder agendapunt uit een eerste en tweede termijn. In het tweede termijn nemen raadsleden een standpunt in over een onderwerp.
Vergadercyclus De gemeenteraad vergadert volgens een vast ritme die uit vijf onderdelen bestaat.
Voorlopige agenda Een agenda is een lijst met onderwerpen die je tijdens een vergadering bespreekt. Bij een voorlopige agenda staat de agenda nog niet vast.
Vreemd aan de orde van de dag Dit is een motie die over een onderwerp gaat dat niet op de agenda staat.
Wethouder Dit is een persoon die de Gemeente dagelijks bestuurt samen met andere wethouders en de burgemeester. Samen zijn zij het college.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?