Besluitvorming

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. Dit model bestaat uit drie stappen. Het zorgt ervoor dat de raad als groep goed een beslissing kan nemen.

BOB staat voor:

Hoe werkt het BOB-model? Hieronder lees je wat de drie stappen betekenen.

Beeldvorming: wat weten we?

Wat houdt de fase in?

In deze fase gaat de raad op zoek naar informatie: wat is er al bekend over dit onderwerp? De raad neemt dus nog geen standpunt in en de raadsleden gaan ook niet met elkaar in discussie.

Hoe pakt de raad dit aan?

De raadsleden lezen stukken, stellen vragen aan elkaar, aan inwoners, het college en de ambtenaren. Goed luisteren en doorvragen staan voorop.

Wanneer doet hij dit?

De beeldvorming gebeurt op de donderdagavonden tijdens raadsinformatieavonden en commissievergaderingen. Wil je meer weten over de vergadercyclus? Lees verder op de pagina Vergadercyclus.

Oordeelsvorming: wat vinden we?

Wat houdt de fase in?

In deze fase neemt de raad een voorlopig standpunt in: wat vind ik van dit onderwerp of plan? De raadsleden nemen nog geen besluit. Dat gebeurt in de volgende fase.

Hoe pakt de raad dit aan?

De raadsleden wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen van hun mening. Ook stellen ze vragen aan het college én ze luisteren naar inwoners die inspreken.

Wanneer doet hij dit?

De oordeelsvorming gebeurt op de donderdagavonden tijdens commissievergaderingen of de raadsvergadering. Wil je meer weten over de vergadercyclus? Lees verder op de pagina Vergadercyclus.

Wist je dat...

...jij in deze fase ook je mening kunt geven? Bijvoorbeeld door je zegje te doen tijdens een commissievergadering . Wil je graag inspreken? Lees er meer over op de pagina Inspreken bij vergaderingen.

Besluitvorming: wat besluiten we?

Wat houdt de fase in?

In deze fase neemt de raad een besluit. De raadsleden beslissen dus of een plan, beleid of regel wel of niet wordt ingevoerd. Of dat het plan nog aangepast of aangevuld moet worden. Na het besluit, gaat het college ermee aan de slag.

Hoe pakt de raad dit aan?

De raadsleden laten weten of er nog iets aan het plan veranderd moet worden. Daarna stemmen ze over deze aanpassingen, de aanvullingen en het plan zelf. Dit leidt tot een besluit. Soms zijn alle leden het al met elkaar eens. Dan is discussiëren niet nodig en beslissen ze meteen.

Wanneer doet hij dit?

Besluitvorming gebeurt op de donderdagavond tijdens raadsvergaderingen. Wil je meer weten over de vergadercyclus? Lees er dan op de pagina Vergadercyclus meer over.

Wat is het voordeel van het BOB-model?

Dit model biedt rust en structuur. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Alle ideeën krijgen aandacht en iedereen krijgt de kans om een mening te vormen. Op deze manier kom je tot een eerlijk besluit.

Wist je dat...

...alle regels over de gemeenteraad in het Reglement van Orde (Deze link gaat naar een andere website) staan? Hierin staan dus ook de regels over de vergaderingen. Het is een juridisch document. Heb je uitleg nodig? Stel dan gerust je vraag aan de griffie. Ze helpt je graag.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?