De taken van de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad bepaalt wat er in de gemeente gebeurt. Ook controleert de raad of de burgemeester en wethouders hun werk goed doen. De inwoners kiezen welke personen in de raad komen.

De gemeenteraad heeft drie taken:

De raad praat namens de inwoners

Raadsleden zijn gekozen door jou en alle andere inwoners van de gemeente die gestemd hebben. De raadsleden werken dus namens alle inwoners van de gemeente. Zij proberen besluiten te nemen die het beste zijn voor jullie.

Hoe de raad tot een besluit komt

Het spreken voor de inwoners is een flinke uitdaging . Niet iedereen wil namelijk hetzelfde! Het kan zijn dat de gemeenteraad een besluit neemt, waarmee jij het niet eens bent. Je kunt simpelweg geen besluit nemen, waar alle inwoners in de gemeente het mee eens zijn. Om een goed besluit te nemen:

De gemeenteraad kijkt dus niet alleen naar wat de meeste mensen willen of wat één persoon wil De raad beslist voor elke situatie wat een goed, rechtvaardig en uit te voeren besluit is.

De raad stelt grenzen

De raad bepaalt voor de belangrijkste punten wat nodig is in de gemeente. De burgemeester en wethouders, of het college, vertalen dit beleid naar duidelijke plannen. De raad beslist of deze plannen goed zijn. Zeggen ze ‘ja’ tegen een plan, dan voert het college het plan uit.

De raad controleert het college

De gemeenteraad neemt besluiten. De raad controleert ook of de burgemeester en de wethouders deze plannen goed uitvoeren. Doen ze wat is afgesproken? Houden ze zich aan de planning en het budget? Als dat niet zo is, dan kunnen raadsleden het college hierop aanspreken.

Wist je dat…

...je in de afbeelding 'Structuur gemeentebestuur' ziet hoe een gemeente is georganiseerd en welke plek de gemeenteraad daarin heeft? Wil je graag weten wie er in de gemeenteraad zitten? Ga dan naar de pagina met de gemeenteraadsleden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?