Auditcommissie

De gemeenteraad stelt kaders voor het college én controleert of het college zijn werk goed doet. De auditcommissie helpt de raad hierbij op het gebied van financiën.

Zij adviseren de raad bijvoorbeeld over de leesbaarheid van de begroting en de jaarrekening. En ze beoordelen het werk van de accountant. De auditcommissie is politiek onafhankelijk.

Leden van de auditcommissie

Wil je weten wie er in de auditcommissie zitten? Ga naar maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor een compleet overzicht.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?