Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt namens de gemeenteraad of de gemeente haar werk goed doet. Centraal staan de vragen: is bereikt wat we wilden bereiken? Hebben ze gedaan wat ze moesten doen? En heeft het gekost wat het mocht kosten?

De rekenkamer is onafhankelijk. De gemeenteraad kan wel onderwerpen voorstellen om te onderzoeken. Maar de rekenkamer besluit zelf wat zij onderzoeken en op welke manier. De rekenkamer heeft een eigen budget en voert twee à drie onderzoeken per jaar uit. Twee voorbeelden van onderzoeken zijn:

De resultaten van de onderzoeken deelt de rekenkamer meteen met de gemeenteraad. Door de rekenkamer kan de gemeenteraad zijn controlerende rol versterken. De resultaten van het onderzoek helpen mee om het beleid en de bedrijfsvoering van onze gemeente te verbeteren.

Leden van de rekenkamer

Wil je weten wie er in de rekenkamer zitten? Ga naar maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor een compleet overzicht! Heb je een vraag voor of over de rekenkamer? Neem dan contact op met de griffie.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?