Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning is een soort onderscheiding, net zoals een lintje (koninklijke onderscheiding). Jaarlijks verrassen we er een aantal vrijwilligers in onze gemeente mee. We zetten ze in het zonnetje tijdens een speciale uitreikingsceremonie.

Ze krijgen dan een unieke medaille, een persoonlijke oorkonde én een geldbedrag, dat ze ter beschikking mogen stellen aan de vrijwilligersorganisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen. De onderscheiding wordt toegekend door het college van Burgemeester en Wethouders, op voordracht van de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. De uitreiking van de vrijwilligerspenningen van Maashorst is meestal in juni.

Wie komen in aanmerking?

De vrijwilligerspenning wordt jaarlijks toegekend aan een aantal inwoners van Maashorst die zich als vrijwilliger inzetten voor onze samenleving. Het gaat om mensen die zich daarbij op bijzondere wijze onderscheiden, bijvoorbeeld omdat ze al heel lang vrijwilliger zijn of omdat ze iets heel bijzonders hebben gedaan voor een vereniging. Iedereen kan een kandidaat aanmelden (zie: hoe kan ik iemand aanmelden?). In principe is één aanmelding per kandidaat voldoende. Dus als degene die je wil aanmelden meer soorten vrijwilligerswerk doet/deed, kun je dat op één formulier aangeven. De aangemelde kandidaten worden beoordeeld door de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. Daarbij let de commissie op verschillende criteria, zoals de aard en omvang van het vrijwilligerswerk en de mate van verantwoordelijkheid. Ook let de Commissie op een goede spreiding van kandidaten over de zes kernen van Maashorst. De Commissie Vrijwilligerspenning draagt uiteindelijk (bij voorkeur) één volwassen kandidaat en een jeugdkandidaat (leeftijd 12 - 25 jaar) voor in elke van de volgende categorieën: 

  1. kunst, cultuur en onderwijs
  2. sociaal-cultureel werk (al het werk dat zich afspeelt in o.a. de wijkcentra, jeugdhuizen, activiteitencentra)
  3. sociale en maatschappelijke zorg (zorg voor de individuele medemens)
  4. sport en recreatie.
  5. duurzaamheid, natuur, ecologie en milieu.

Het college besluit vervolgens over de toekenning van de vrijwilligerspenningen.

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Ken je een vrijwilliger die de vrijwilligerspenning verdient? Elk jaar kun je mensen voordragen (aanmelden) als kandidaat voor de vrijwilligerspenning via het online aanmeldingsformulier (klik op de knop hieronder). Ook als die persoon al eens eerder is voorgedragen en toen niet is geselecteerd. Vul dan gerust nogmaals het aanmeldformulier in. In principe is één aanmelding per kandidaat voldoende. Dus als degene die je wil aanmelden meer soorten vrijwilligerswerk doet/deed, kun je dat op één formulier aangeven.

Aanmelden kan elk nieuw kalenderjaar van 1 mei tot 1 september.

Uitreiking

De vrijwilligerspenningen worden uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in het gemeentehuis (meestal in de avond) voor de kandidaten, hun familieleden en enkele collega-vrijwilligers van hun vereniging/organisatie. We maken er een leuk feestje van met muziek en een hapje en drankje. En als het even kan, blijft de benoeming voor de kandidaten een verrassing tot ze het gemeentehuis in lopen, net als bij de koninklijke onderscheidingen.

Commissie Vrijwilligerspenning

De Commissie Vrijwilligerspenning zorgt jaarlijks voor de selectie van vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vrijwilligerspenning. Uit alle aanmeldingen kiezen zij per categorie één volwassen vrijwilliger en één jeugdvrijwilliger. Die dragen ze voor aan het college van Burgemeester en Wethouders. In de commissie is bij voorkeur elke kern van onze gemeente met minimaal één inwoner vertegenwoordigd.

Meer informatie/vragen?

Heb je vragen over de vrijwilligerspenning of voor de Commissie Vrijwilligerspenning? Deze kun je voorleggen via vrijwilligerspenning@gemeentemaashorst.nl of per post via Postbus 83, 5400 AB Uden (t.a.v. de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst).

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?