Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning is een soort onderscheiding. Net zoals een lintje (Koninklijke onderscheiding). Jaarlijks verrassen we een aantal vrijwilligers in onze gemeente met de vrijwilligerspenning. We zetten ze in het zonnetje tijdens een speciale uitreikingsceremonie.

Ze krijgen dan een unieke medaille, een persoonlijke oorkonde én een geldbedrag. Dit geld mogen ze gebruiken voor de vrijwilligersorganisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen.

Het college van B en W kent de onderscheiding toe op voordracht van de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. De uitreiking van de vrijwilligerspenningen van Maashorst is meestal in juni.

Wie komen in aanmerking?

De vrijwilligerspenning wordt jaarlijks toegekend aan een aantal inwoners van Maashorst die zich als vrijwilliger inzetten voor onze samenleving. Het gaat om mensen die zich daarbij op bijzondere wijze onderscheiden. Ze werken bijvoorbeeld al heel lang als vrijwilliger of hebben iets heel bijzonders gedaan voor een vereniging.

Iedereen kan een kandidaat aanmelden (zie: Hoe kan ik iemand aanmelden?). In principe is 1 aanmelding per kandidaat voldoende. Dus als degene die je wil aanmelden meer soorten vrijwilligerswerk doet/deed, kun je dat op 1 formulier aangeven.

De aangemelde kandidaten worden beoordeeld door de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. Daarbij let de commissie op verschillende criteria, zoals de aard en omvang van het vrijwilligerswerk en de mate van verantwoordelijkheid. Ook let de Commissie op een goede spreiding van kandidaten over de zes kernen van Maashorst. De Commissie Vrijwilligerspenning draagt uiteindelijk (bij voorkeur) één volwassen kandidaat en een jeugdkandidaat (leeftijd 12 - 25 jaar) voor in elke van de volgende categorieën:

  1. Kunst, cultuur en onderwijs
  2. Sociaal-cultureel werk (al het werk dat zich afspeelt in o.a. de wijkcentra, jeugdhuizen, activiteitencentra)
  3. Sociale en maatschappelijke zorg (zorg voor de individuele medemens)
  4. Sport en recreatie
  5. Duurzaamheid, natuur, ecologie en milieu

Het college besluit vervolgens over de toekenning van de vrijwilligerspenningen.

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Elk jaar kun je mensen voordragen (aanmelden) als kandidaat voor de vrijwilligerspenning. Ook als die persoon al eens eerder is voorgedragen en toen niet is geselecteerd. Vul dan gerust nogmaals het aanmeldformulier in.

In principe is 1 aanmelding per kandidaat voldoende. Dus als degene die je wil aanmelden meer soorten vrijwilligerswerk doet/deed, kun je dat op 1 formulier aangeven.

Aanmelden kan elk nieuw kalenderjaar van 13 mei tot 1 september.

Klik hier voor aanmelden (Deze link gaat naar een andere website)

Uitreiking

De vrijwilligerspenningen worden uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in het gemeentehuis voor de kandidaten, hun familieleden en enkele collega-vrijwilligers van hun vereniging/organisatie. We maken er een leuk feestje van met muziek en een hapje en drankje. En als het even kan, blijft de benoeming voor de kandidaten een verrassing tot ze het gemeentehuis in lopen, net als bij de koninklijke onderscheidingen.

Commissie Vrijwilligerspenning

De Commissie Vrijwilligerspenning zorgt jaarlijks voor de selectie van vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vrijwilligerspenning. Uit alle aanmeldingen kiezen zij per categorie 1 volwassen vrijwilliger en 1 jeugdvrijwilliger. Die dragen ze voor aan het college van Burgemeester en Wethouders.

In de commissie is bij voorkeur elke kern van onze gemeente met minimaal 1 inwoner vertegenwoordigd.

Meer informatie/vragen?

Heb je vragen over de vrijwilligerspenning of voor de Commissie Vrijwilligerspenning? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligerspenning@gemeentemaashorst.nl of per post via Postbus 83, 5400 AB Uden (t.a.v. de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?