Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning is een soort onderscheiding, net zoals een lintje (koninklijke onderscheiding). Jaarlijks verrassen we er een aantal vrijwilligers in onze gemeente mee. We zetten ze in het zonnetje tijdens een speciale uitreikingsceremonie.

Ze krijgen dan een unieke medaille, een persoonlijke oorkonde én een geldbedrag, dat ze ter beschikking mogen stellen aan de vrijwilligersorganisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen. De onderscheiding wordt toegekend door het college van Burgemeester en Wethouders, op voordracht van de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. De uitreiking van de vrijwilligerspenningen van Maashorst is meestal in juni.

Wie komen in aanmerking?

De vrijwilligerspenning wordt jaarlijks toegekend aan een aantal inwoners van Maashorst die zich als vrijwilliger inzetten voor onze samenleving. Het gaat om mensen die zich daarbij op bijzondere wijze onderscheiden, bijvoorbeeld omdat ze al heel lang vrijwilliger zijn of omdat ze iets heel bijzonders hebben gedaan voor een vereniging. Iedereen kan een kandidaat aanmelden (zie: hoe kan ik iemand aanmelden?). De aangemelde kandidaten worden beoordeeld door de Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst. Daarbij let de commissie op verschillende criteria, zoals de aard en omvang van het vrijwilligerswerk en de mate van verantwoordelijkheid. Ook let de Commissie op een goede spreiding van kandidaten over de zes kernen van Maashorst. De Commissie Vrijwilligerspenning draagt uiteindelijk (bij voorkeur) één volwassen kandidaat en een jeugdkandidaat (leeftijd 12 - 25 jaar) voor in elke van de volgende categorieën: 

  1. kunst, cultuur en onderwijs
  2. sociaal-cultureel werk (al het werk dat zich afspeelt in o.a. de wijkcentra, jeugdhuizen, activiteitencentra)
  3. sociale en maatschappelijke zorg (zorg voor de individuele medemens)
  4. sport en recreatie.
  5. duurzaamheid, natuur, ecologie en milieu.

Het college besluit vervolgens over de toekenning van de vrijwilligerspenningen.

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Ken je een vrijwilliger die de vrijwilligerspenning verdient? Elk jaar kun je mensen voordragen (aanmelden) als kandidaat voor de vrijwilligerspenning. Ook als die persoon al eens eerder is voorgedragen en toen niet is geselecteerd. Dat kun je doen via het ‘Aanmeldformulier kandidaat vrijwilligerspenning Maashorst 2023’ (deze komt op 1 februari online). Aanmelden kan elk nieuw kalenderjaar van 1 februari tot 30 april. Print het uit, vul het in en stuur het dan naar: Commissie Vrijwilligerspenning Maashorst, Postbus 83, 5400 A,B Uden. Je kunt het ook mailen naar vrijwilligerspenning@gemeentemaashorst.nl.

Uitreiking

De vrijwilligerspenningen worden uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in het gemeentehuis (meestal in de avond) voor de kandidaten, hun familieleden en enkele collega-vrijwilligers van hun vereniging/organisatie. We maken er een leuk feestje van met muziek en een hapje en drankje. En als het even kan, blijft de benoeming voor de kandidaten een verrassing tot ze het gemeentehuis in lopen, net als bij de koninklijke onderscheidingen.

Commissie Vrijwilligerspenning

De Commissie Vrijwilligerspenning zorgt jaarlijks voor de selectie van vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vrijwilligerspenning. Uit alle aanmeldingen kiezen zij per categorie één volwassen vrijwilliger en één jeugdvrijwilliger. Die dragen ze voor aan het college van Burgemeester en Wethouders. In de commissie is bij voorkeur elke kern van onze gemeente met minimaal één inwoner vertegenwoordigd. We zoeken nog mensen voor de Commissie, kijk voor alle informatie op de pagina Commissie Vrijwilligerspenning

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?