Iemand anders voor jou laten stemmen

Kun je tijdens de verkiezingen niet zelf naar een stembureau in Maashorst komen? Je kunt dan aan iemand vragen om voor jou te stemmen (je machtigt die persoon dan om voor jou te stemmen). Dit kan op 2 manieren.

Onderhandse volmacht op de achterkant van je stempas

Als je niet zelf kunt stemmen, kun je iemand anders voor je laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop je stempas. De gemachtigde moet dan wel iemand zijn die binnen dezelfde gemeente woont en stemt. Je regelt een onderhandse volmacht als volgt: 

Schriftelijke volmacht 

Soms kun je niet zelf jouw stempas gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland bent of omdat je nu al weet dat je op 6 juni zelf niet kunt gaan stemmen. In dat geval kun je iemand schriftelijk machtigen.

Maximaal 2 volmachten 

Je mag als kiesgerechtigde maximaal 3 stemmen uitbrengen. Dus je eigen stem en maximaal 2 stemmen namens iemand anders. Deze stemmen breng je tegelijkertijd uit. De gemachtigde overhandigt het volmachtsbewijs of de onderhandse stempas aan het stembureau. Ook controleert het stembureau de identiteit en stempas voor het stemmen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?