Bekendmaking Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Maashorst maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U dient dan:


Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op uw verzoek toegezonden.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Projectteam Verkiezingen
Markt 145
5401 EJ Uden

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?