Identiteitskaart (id-kaart)

Een Nederlandse identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie. Hiervoor maakt u een afspraak. Na 6 werkdagen haalt u uw identiteitskaart persoonlijk op. Ook hiervoor maakt u een afspraak. Voor kinderen geldt hetzelfde, persoonlijk aanvragen en persoonlijk ophalen van de identiteitskaart. De kosten van de identiteitskaart betaalt u bij de aanvraag.

Identiteitsbewijs kwijt en wil je een nieuwe aanvragen?

Maak een uitgebreide afspraak om de vermissing door te geven en een nieuwe identiteitskaart aan te vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Geldigheid

Voor personen boven de 18 jaar is de identiteitskaart 10 jaar geldig. De identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar.

Afspraak maken afhalen identiteitskaart (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet u meenemen?

Meenemen bij kinderen jonger dan 12 jaar

Problemen met toestemming

Soms weigert een ouder om zijn of haar toestemming te geven. Dan heeft u de mogelijkheid om vervangende toestemming te vragen bij de kinderrechter. Die beslist in het belang van het kind. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rechtspraak in Nederland (Deze link gaat naar een andere website).

Ophalen identiteitskaart

Na 6 werkdagen kunt u uw identiteitskaart persoonlijk ophalen. Voor kinderen geldt hetzelfde, ook zij moeten de identiteitskaart persoonlijk ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet u meenemen:

Spoedaanvraag

Heeft u de identiteitskaart snel nodig? Dat kan. U kunt hiervoor een spoedaanvraag doen. Als u de identiteitskaart vóór 14.00 uur aanvraagt, dan ligt de identiteitskaart na twee werkdagen voor u klaar. Maak een afspraak voor een spoedaanvraag. (Deze link gaat naar een andere website) U kunt het document vanaf 11.00 uur op afspraak ophalen.

Heeft u uw oude identiteitskaart niet meer? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Vertrekt u vandaag al? Meer informatie over een noodpaspoort staat op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Prijs

Product Prijs 2023 Geldigheidsduur
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,35 10 jaar
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar € 37,95 5 jaar
Spoedtoeslag € 53,00  

Identiteitskaart verloren of gestolen

Is uw identiteitskaart verloren of gestolen? Dan hoeft u geen aangifte van vermissing meer te regelen bij de politie. De aangifte van vermissing vindt plaats bij uw gemeente. 

Doorgeven vermissing identiteitskaart (Deze link gaat naar een andere website)

Wilt u nog niet uw verloren of gestolen identiteitskaart vervangen? Dat kan ook. Het is niet verplicht om de identiteitskaart direct te vervangen, wanneer u uzelf kunt identificeren met een paspoort of rijbewijs. Het is wel verplicht om de vermissing van uw identiteitskaart te registreren bij uw gemeente. Dit voorkomt fraude.

Let op: het is wettelijk niet toegestaan om een vermiste identiteitskaart te gebruiken. Deze moet ingeleverd worden bij uw gemeente. Ook is het wettelijk niet toegestaan om een vermiste identiteitskaart aan u terug te geven. Het reisdocument dat is teruggevonden en bij de gemeente ingeleverd wordt, wordt meteen vernietigd.

Is uw identiteitskaart in het buitenland verloren of gestolen? Dan kan het zijn dat u voor uw reisverzekering in het buitenland aangifte moet doen van vermissing bij de politie.

Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs gebruiken bijvoorbeeld de kopieën van identiteitsbewijzen. Geef daarom nooit zomaar uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument af. Wilt u weten hoe u fraude kunt voorkomen? Of heeft u een vermoeden dat uw identiteitsgegevens worden misbruikt? Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over identiteitsfraude. (Deze link gaat naar een andere website)

Extra functie identiteitskaart

Vanaf januari 2021 is de Nederlandse identiteitskaart vernieuwd. De inlogfunctie voor DigiD is toegevoegd. Dit betekent dat u na activatie in de DigiD app kunt inloggen met behulp van uw identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien die extra gevoelig zijn, zoals medische gegevens.

Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie van uw identiteitskaart activeren. Na activatie is uw identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en uw pensioenfonds.

Vanaf augustus 2021 is het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze heeft een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken. Vanaf 12 jaar worden de vingerafdrukken van de kaarthouder opgenomen in de chip. Het BSN wordt opgenomen in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Wat houdt inloggen met je identiteitskaart in?

Lees meer over inloggen met je identiteitsbewijs.

Reizen met minderjarige kinderen

Reist een kind met iemand die niet (alleen) het gezag heeft? Dan is er altijd toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft/hebben. Hierbij kunt u denken aan dat uw kind op reis gaat met de andere ouder, familie of vrienden. Ze hebben dan vaak niet dezelfde achternaam en dit kan voor problemen zorgen.

U moet dus kunnen aantonen dat de ouder(s) die het gezag heeft/hebben instemt met de reis. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld. Het formulier Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland (Deze link gaat naar een andere website). Hiermee kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de gezaghebbende ouder. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een formulier in.

Daarnaast heeft u een uittreksel BRP nodig met daarop de vermelding wie het gezag heeft. Dit uittreksel kunt u via de pagina Uittreksel BRP aanvragen.

Meerderjarigen met curator

Bij meerderjarigen die onder curatele staan, heeft u voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart géén toestemming van uw curator nodig. Dit is alleen van toepassing als u een paspoort aanvraagt.

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid daarom vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. Er is een aantal uitzonderingen. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren en ook voor het openbaar vervoer. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de legitimatieplicht. (Deze link gaat naar een andere website)

Informatie over de Brexit

Heeft u vragen over reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit? Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Brexit. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?