Identiteitskaart (id-kaart)

Een Nederlandse identiteitskaart vraag je persoonlijk aan bij de publieksbalie. Hiervoor maak je een afspraak. Na 6 werkdagen haal je jouw identiteitskaart persoonlijk op. Ook hiervoor maak je een afspraak. Voor kinderen geldt hetzelfde, persoonlijk aanvragen en persoonlijk ophalen van de identiteitskaart. De kosten van de identiteitskaart betaal je bij de aanvraag.

Let op!Het is erg druk met aanvragen voor een identiteitskaart. Heb je reisplannen? Vraag dan minstens een maand van tevoren je ID-kaart aan. Dit is een landelijk probleem. Lees meer over de landelijke langere wachttijden voor 2024.

Identiteitsbewijs kwijt en wil je een nieuwe aanvragen?

Maak een uitgebreide afspraak om de vermissing door te geven en een nieuwe identiteitskaart aan te vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Geldigheid

Voor personen boven de 18 jaar is de identiteitskaart 10 jaar geldig. De identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar.

Wat moet je meenemen?

Meenemen bij kinderen jonger dan 12 jaar

Problemen met toestemming

Soms weigert een ouder om zijn of haar toestemming te geven. Dan kun je vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Die beslist in het belang van het kind. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rechtspraak in Nederland (Deze link gaat naar een andere website).

Ophalen identiteitskaart

Na 6 werkdagen kun je jouw identiteitskaart persoonlijk ophalen. Voor kinderen geldt hetzelfde, ook zij moeten de identiteitskaart persoonlijk ophalen. Hiervoor maak je een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet je meenemen:

Afspraak maken ophalen identiteitskaart (Deze link gaat naar een andere website)

Spoedaanvraag

Heb je de identiteitskaart snel nodig? En lukt het niet op tijd via de website een afspraak in te plannen? Neem dan telefonisch contact op via 0413 - 28 19 11. Als je de identiteitskaart vóór 14.00 uur aanvraagt, dan ligt de identiteitskaart na twee werkdagen voor jou klaar. Je kunt het document vanaf 11.00 uur op afspraak ophalen.

Let op: bij een spoedaanvraag moet je spoedtoeslag betalen.

Heb je jouw oude identiteitskaart niet meer? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Prijs

Product Prijs 2024 Geldigheidsduur
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 75,80 10 jaar
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar € 40,90 5 jaar
Spoedtoeslag € 57,05

Identiteitskaart verloren of gestolen

Is jouw identiteitskaart verloren of gestolen? Dan hoef je geen aangifte van vermissing meer te regelen bij de politie. De aangifte van vermissing vindt plaats bij jouw gemeente.

Doorgeven vermissing identiteitskaart (Deze link gaat naar een andere website)

Wil je nog niet jouw verloren of gestolen identiteitskaart vervangen? Dat kan ook. Het is niet verplicht om de identiteitskaart direct te vervangen, wanneer je jezelf kunt identificeren met een paspoort of rijbewijs. Het is wel verplicht om de vermissing van jouw identiteitskaart te registreren bij jouw gemeente. Dit voorkomt fraude.

Let op: het is wettelijk niet toegestaan om een vermiste identiteitskaart te gebruiken. Deze moet ingeleverd worden bij jouw gemeente. Ook is het wettelijk niet toegestaan om een vermiste identiteitskaart aan jou terug te geven. Het reisdocument dat is teruggevonden en bij de gemeente ingeleverd wordt, wordt meteen vernietigd.

Is jouw identiteitskaart in het buitenland verloren of gestolen? Dan kan het zijn dat je voor jouw reisverzekering in het buitenland aangifte moet doen van vermissing bij de politie.

Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs gebruiken bijvoorbeeld de kopieën van identiteitsbewijzen. Geef daarom nooit zomaar jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument af. Wil je weten hoe je fraude kunt voorkomen? Of vermoed je dat jouw identiteitsgegevens worden misbruikt? Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over identiteitsfraude. (Deze link gaat naar een andere website)

Extra functie identiteitskaart

Vanaf januari 2021 is de Nederlandse identiteitskaart vernieuwd. De inlogfunctie voor DigiD is toegevoegd. Dit betekent dat je na activatie in de DigiD app kunt inloggen met behulp van jow identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kun je gegevens inzien die extra gevoelig zijn, zoals medische gegevens.

Na het ophalen van jouw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvang je binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kun je de inlogfunctie van jouw identiteitskaart activeren. Na activatie is jouw identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en jouw pensioenfonds.

Vanaf augustus 2021 is het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze heeft een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken. Vanaf 12 jaar worden de vingerafdrukken van de kaarthouder opgenomen in de chip. Het BSN wordt opgenomen in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Wat houdt inloggen met je identiteitskaart in?

Lees meer over inloggen met je identiteitsbewijs.

Reizen met minderjarige kinderen

Reist een kind met iemand die niet (alleen) het gezag heeft? Dan is er altijd toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft/hebben. Hierbij kun je denken aan je kind dat op reis gaat met de andere ouder, familie of vrienden. Ze hebben dan vaak niet dezelfde achternaam en dit kan voor problemen zorgen.

Je moet dus kunnen aantonen dat de ouder(s) die het gezag heeft/hebben instemt met de reis. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld. Het formulier Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland (Deze link gaat naar een andere website). Hiermee kun je aantonen dat je toestemming hebt van de gezaghebbende ouder. Deze onderteken je samen met de andere ouder. Heb je meerdere kinderen, dan vul je per kind een formulier in.

Daarnaast heb je een uittreksel BRP nodig met daarop de vermelding wie het gezag heeft. Dit uittreksel kun je via de pagina Uittreksel BRP aanvragen.

Meerderjarigen met curator

Bij meerderjarigen die onder curatele staan, heb je voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart géén toestemming van jouw curator nodig. Dit is alleen van toepassing als je een paspoort aanvraagt.

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid daarom vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. Er is een aantal uitzonderingen. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren en ook voor het openbaar vervoer. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de legitimatieplicht. (Deze link gaat naar een andere website)

Informatie over de Brexit

Heb je vragen over reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit? Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de Brexit. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?