Paspoort

Een paspoort vraag je persoonlijk aan bij de publieksbalie. Hiervoor maak je een afspraak. Na 6 werkdagen haal je jouw paspoort persoonlijk op. Ook hiervoor maak je een afspraak. Voor kinderen geldt hetzelfde, persoonlijk aanvragen en persoonlijk ophalen van het paspoort. De kosten van het paspoort betaal je bij de aanvraag.

Let op!Het is erg druk met aanvragen voor een paspoort. Heb je reisplannen? Vraag dan minstens een maand van tevoren je paspoort aan. Dit is een landelijk probleem. Lees meer over de landelijke langere wachttijden voor 2024.

Paspoort kwijt en wil je een nieuwe aanvragen?

Maak een uitgebreide afspraak om de vermissing door te geven en een nieuw paspoort aan te vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Geldigheid

Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar. Het paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar.

Let op: Verloopt je paspoort in 2024? Vraag dan op tijd een nieuwe aan. We verwachten dit jaar heel veel aanvragen en dus ook langere wachttijden.

Wat moet je meenemen:

Meenemen bij kinderen jonger dan 18 jaar

Problemen met toestemming

Soms weigert een ouder om zijn of haar toestemming te geven. Dan kun je vervangende toestemming vragen bij de kinderrechter. Die beslist in het belang van het kind. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Rechtspraak (Deze link gaat naar een andere website).

Ophalen paspoort

Na 6 werkdagen kun je jouw paspoort persoonlijk ophalen. Voor kinderen geldt hetzelfde, ook zij moeten het paspoort persoonlijk ophalen. Hiervoor maak je een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet je meenemen?

Afspraak maken ophalen paspoort (Deze link gaat naar een andere website)

Spoedaanvraag

Heb je het paspoort snel nodig? En lukt het niet op tijd via de website een afspraak in te plannen? Neem dan telefonisch contact op via 0413 - 28 19 11. Als je het paspoort vóór 14.00 uur aanvraagt, dan ligt het paspoort na twee werkdagen voor jou klaar. Je kunt het document vanaf 11.00 uur op afspraak ophalen.

Let op: met een spoedaanvraag moet je ook spoedtoeslag betalen.

Tweede paspoort aanvragen

Heb je een tweede paspoort nodig, omdat je veel reist of voor jouw beroep? Dan kan dat. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Om een tweede paspoort aan te vragen, maak je een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website) Voor de voorwaarden en meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) (Deze link gaat naar een andere website).

Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Wil je een vreemdelingen- of een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Dat is in bepaalde situatie ook mogelijk. Maak een afspraak om een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aan te vragen. (Deze link gaat naar een andere website)

Prijs

Prijzen paspoort
Product Prijs 2024 Geldigheidsduur
Paspoort vanaf 18 jaar € 83,85 10 jaar
Paspoort tot 18 jaar/vreemdelingen-/vluchtelingenpaspoort € 63,40 5 jaar
Spoedtoeslag € 57,05

Paspoort verloren of gestolen

Is jouw paspoort verloren of gestolen? Dan hoef je geen aangifte van vermissing meer te regelen bij de politie. De aangifte van vermissing vindt plaats bij jouw gemeente. Je kunt via de button hieronder de vermissing doorgeven.

Doorgeven vermissing paspoort (Deze link gaat naar een andere website)

Wil je nog niet jouw verloren of gestolen paspoort vervangen? Dat kan ook. Het is niet verplicht om het paspoort direct te vervangen, wanneer je jezelf kunt identificeren met een identiteitsbewijs of rijbewijs. Het is wel verplicht om de vermissing van jouw paspoort te registreren bij jouw gemeente. Dit voorkomt fraude.

Let op: het is wettelijk niet toegestaan om een vermist paspoort te gebruiken. Deze moet ingeleverd worden bij jouw gemeente. Ook is het wettelijk niet toegestaan om een vermist paspoort aan jou terug te geven. Het reisdocument dat is teruggevonden en bij de gemeente ingeleverd wordt, wordt meteen vernietigd.

Is jouw paspoort in het buitenland verloren of gestolen? Dan kan het zijn dat je voor jouw reisverzekering in het buitenland aangifte moet doen van vermissing bij de politie.

Het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen en deze opname gevolgen heeft voor het recht op een reisdocument.

Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs gebruiken bijvoorbeeld de kopieën van identiteitsbewijzen. Geef daarom nooit zomaar jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument af. Wil je weten hoe je fraude kunt voorkomen? Of vermoed je dat jouw identiteitsgegevens worden misbruikt? Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over identiteitsfraude. (Deze link gaat naar een andere website)

Reizen met minderjarige kinderen

Reist een kind met iemand die niet (alleen) het gezag heeft? Dan is er altijd toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft/hebben. Hierbij kun je denken aan je kind dat op reis gaat met de andere ouder, familie of vrienden. Ze hebben dan vaak niet dezelfde achternaam en dit kan voor problemen zorgen.

Je moet dus kunnen aantonen dat de ouder(s) die het gezag heeft/hebben instemt met de reis. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld. Het formulier ‘Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland (Deze link gaat naar een andere website). Hiermee kun je aantonen dat je toestemming hebt van de gezaghebbende ouder. Deze onderteken je samen met de andere ouder. Heb je meerdere kinderen, dan vul je per kind een formulier in.

Daarnaast heb je een uittreksel BRP nodig met daarop de vermelding wie het gezag heeft. Dit uittreksel kun je via de pagina Uittreksel BRP aanvragen.

Meerderjarigen met curator

Bij meerderjarigen die onder curatele staan, moet de curator toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort. Voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart hoeft de curator géén toestemming te geven.

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid daarom vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. Er zijn een aantal uitzonderingen. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren en ook voor het openbaar vervoer. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de legitimatieplicht (Deze link gaat naar een andere website).

Informatie over de Brexit

Heb je vragen over reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit? Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de Brexit. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?