Paspoort

Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie. Hiervoor maakt u een afspraak. Na 6 werkdagen haalt u uw paspoort persoonlijk op. Ook hiervoor maakt u een afspraak. Voor kinderen geldt hetzelfde, persoonlijk aanvragen en persoonlijk ophalen van het paspoort. De kosten van het paspoort betaalt u bij de aanvraag.

Paspoort kwijt en wil je een nieuwe aanvragen?

Maak een uitgebreide afspraak om de vermissing door te geven en een nieuw paspoort aan te vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Geldigheid

Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar. Het paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar.

Afspraak maken afhalen paspoort (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet u meenemen:

Meenemen bij kinderen jonger dan 18 jaar

Problemen met toestemming

Soms weigert een ouder om zijn of haar toestemming te geven. Dan heeft u de mogelijkheid om vervangende toestemming te vragen bij de kinderrechter. Die beslist in het belang van het kind. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rechtspraak (Deze link gaat naar een andere website)

Ophalen paspoort

Na 6 werkdagen kunt u uw paspoort persoonlijk ophalen. Voor kinderen geldt hetzelfde, ook zij moeten het paspoort persoonlijk ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website)

Wat moet u meenemen:

Spoedaanvraag

Heeft u het paspoort snel nodig? Dat kan. U kunt hiervoor een spoedaanvraag doen. Als u het paspoort vóór 14.00 uur aanvraagt, dan ligt het paspoort na twee werkdagen voor u klaar. Maak een afspraak voor een spoedaanvraag. (Deze link gaat naar een andere website) U kunt het document vanaf 11.00 uur op afspraak ophalen.

Vertrekt u vandaag al? Meer informatie over een noodpaspoort staat op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Tweede paspoort aanvragen

Heeft u een tweede paspoort nodig, omdat u veel reist of voor uw beroep? Dan kan dat. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Om een tweede paspoort aan te vragen, maakt u een afspraak. (Deze link gaat naar een andere website) Voor de voorwaarden en meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) (Deze link gaat naar een andere website).

Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Wilt u een vreemdelingen- of een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Dat is in bepaalde situatie ook mogelijk. Maak een afspraak om een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort aan te vragen. (Deze link gaat naar een andere website)

Prijs

Prijzen paspoort
Product Prijs 2023 Geldigheidsduur
Paspoort vanaf 18 jaar € 77,85 10 jaar
Paspoort tot 18 jaar/vreemdelingen-/vluchtelingenpaspoort € 58,85 5 jaar
Spoedtoeslag € 53,00  

Paspoort verloren of gestolen

Is uw paspoort verloren of gestolen? Dan hoeft u geen aangifte van vermissing meer te regelen bij de politie. De aangifte van vermissing vindt plaats bij uw gemeente. U kunt via de button hieronder de vermissing doorgeven.

Doorgeven vermissing paspoort (Deze link gaat naar een andere website)

Wilt u nog niet uw verloren of gestolen paspoort vervangen? Dat kan ook. Het is niet verplicht om het paspoort direct te vervangen, wanneer u uzelf kunt identificeren met een identiteitsbewijs of rijbewijs. Het is wel verplicht om de vermissing van uw paspoort te registreren bij uw gemeente. Dit voorkomt fraude.

Let op: het is wettelijk niet toegestaan om een vermist paspoort te gebruiken. Deze moet ingeleverd worden bij uw gemeente. Ook is het wettelijk niet toegestaan om een vermist paspoort aan u terug te geven.  Het reisdocument dat is teruggevonden en bij de gemeente ingeleverd wordt, wordt meteen vernietigd.

Is uw paspoort in het buitenland verloren of gestolen? Dan kan het zijn dat u voor uw reisverzekering in het buitenland aangifte moet doen van vermissing bij de politie.

Het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen en deze opname gevolgen heeft voor het recht op een reisdocument.

Identiteitsfraude

Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs gebruiken bijvoorbeeld de kopieën van identiteitsbewijzen. Geef daarom nooit zomaar uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument af. Wilt u weten hoe u fraude kunt voorkomen? Of heeft u een vermoeden dat uw identiteitsgegevens worden misbruikt? Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over identiteitsfraude. (Deze link gaat naar een andere website)

Reizen met minderjarige kinderen

Reist een kind met iemand die niet (alleen) het gezag heeft? Dan is er altijd toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft/hebben. Hierbij kunt u denken aan, dat uw kind op reis gaat met de andere ouder, familie of vrienden. Ze hebben dan vaak niet dezelfde achternaam en dit kan voor problemen zorgen.

U moet dus kunnen aantonen dat de ouder(s) die het gezag heeft/hebben instemt met de reis. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld. Het formulier ‘Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland (Deze link gaat naar een andere website). Hiermee kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de gezaghebbende ouder. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een formulier in.

Daarnaast heeft u een uittreksel BRP nodig met daarop de vermelding wie het gezag heeft. Dit uittreksel kunt u via de pagina Uittreksel BRP aanvragen.

Meerderjarigen met curator

Bij meerderjarigen die onder curatele staan, moet de curator toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort. Voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart hoeft de curator géén toestemming te geven.

Legitimatieplicht

Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, als de overheid daarom vraagt. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt geen algemene identificatieplicht. Er zijn een aantal uitzonderingen. In de zorg moeten kinderen zich wel legitimeren en ook voor het openbaar vervoer. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de legitimatieplicht (Deze link gaat naar een andere website).

Informatie over de Brexit

Heeft u vragen over reizen naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit? Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Brexit. (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?