Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Eikenheuvel Uden

Maashorst ontwikkelt het gebied Eikenheuvel voor woningbouw. Dat is het gebied ten westen van Uden-Zuid, tussen de Ruitersweg, Karrevracht, Lippstadtsingel, Munterweg en Eikenheuvelweg. Daar is ruimte voor zo'n 460 woningen.

Op dit moment werken we aan de zogeheten gebiedsvisie (hoe zou woningbouw er hier dan uit kunnen zien?) en de ontwikkelstrategie (hoe gaan we dat wensbeeld realiseren?). 

Over Eikenheuvel

Eikenheuvel is een gebied van ongeveer 24 hectare ten zuidwesten van de kern van Uden. Gezien de ligging, grenzend aan Uden-Zuid, is Eikenheuvel dé aangewezen locatie voor verdere uitbreiding van Uden.

Ambitie

We hebben breed onderzoek gedaan naar onder meer bodem en watersystemen, historie en archeologie, natuurwaarden en recreatie, en klimaat en milieu. Die hebben we in een ambitiedocument in kaart gebracht. Het college van B en W van de voormalige gemeente Uden stelde op 3 november 2020 de ambities voor dit gebied vast. De op te stellen ruimtelijke plannen toetsen we dan ook aan de hand van deze ambities.

Op 1 november 2023 was er een besloten informatiebijeenkomst over dit project. De bijeenkomst was voor direct omwonenden en belanghebbenden. Je kunt de presentatie hier (PDF, 4.1 MB) bekijken.

Gebiedsvisie

Op basis van de ambities voor Eikenheuvel en gesprekken met omwonenden, grondeigenaren, betrokken organisaties en marktpartijen is een concept ontwikkeld voor hoe de wijk er straks uit zou kunnen zien. De opmerkingen nemen we waar mogelijk mee in de uiteindelijke gebiedsvisie. Het concept (PDF, 13.4 MB) bespraken we begin november met de betrokken partijen.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

2e helft 2023 Opstellen gebiedsvisie
2e helft 2023 Ontwikkelstrategie - hoe gaan we het wensbeeld realiseren
1e kwartaal 2024 Ruimtelijke procedures
2025 of 2026 Start bouwactiviteiten, afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedures

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Mail dan naar de projectleider: jacqueline.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Meer informatie

Heb je nog meer of andere vragen? Neem dan contact op met de Kavelwinkel via kavel@gemeentemaashorst.nl.

Het gebied Eikenheuvel ingetekend op de plattegrond van Uden

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?