Herinrichting Van Duerenlaan in Uden

De huidige inrichting van de Van Duerenlaan voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen. Voor de veiligheid van de weggebruikers gaan we de verharding en inrichting vervangen. Het beleid van gemeente Maashorst is om in 30-km zones alleen klinkerverharding toe te passen. Dit heeft een snelheidsremmende werking en daarmee een positief effect op de verkeersveiligheid. Het nieuwe wegdek voeren we helemaal uit in klinkers.

Het uitvoeren van deze herinrichting biedt meteen een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte toekomstbestendig en duurzaam inrichten.
Het doel is uiteindelijk om te komen tot een gedragen herinrichtingsplan voor het vernieuwen van de openbare ruimte, waardoor deze weer leefbaarder wordt.

Bewonersavond 7 maart 2024

Op 7 maart vond er een bewonersavond plaats in het werkcafé van het gemeentehuis. Tijdens deze avond hebben we de kaders gepresenteerd waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Doel van de avond was om zoveel mogelijk informatie op te halen bij bewoners. Bewoners konden hun opmerkingen, wensen en ideeën aangeven op een formulier. Tijdens de avond konden bewoners zich aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee bij het maken van het ontwerp.

Presentatie Van Duerenlaan (PPTX, 8.9 MB)

Vervolg

Met de klankbordgroep kunnen opmerkingen, wensen en ideeën verder uitgewerkt worden tot een ontwerp. Dit koppelen we terug aan de bewoners. Uiteindelijk stelt het college het definitieve ontwerp vast.

Kort verslag bijeenkomst klankbordgroep op 4 april 2024 (PDF, 43.5 kB)

Kort verslag bijeenkomst klankbordgroep op 2 mei 2024 (PDF, 41.4 kB)

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op per e-mail met de projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?