Park Moleneind

Park Moleneind wordt op verschillende manieren gebruikt: om te sporten, wandelen, spelen of de hond uit te laten. Samen met onder andere sportverenigingen en gebruikers willen we komen tot een multifunctionele, gedragen en duurzame invulling en inrichting van het park. Een aantal wensen is inmiddels al gerealiseerd, voor andere zoeken we nog naar een oplossing.

Stand van zaken 2023

Het veld van Uden Red Sox is opgeknapt zodat er weer op gespeeld kan worden. De hekken zijn vervangen door nieuwe en hogere. We gaan samen met de projectgroep bekijken of we het derde veld van Fc de Rakt kunnen draaien. Dan kunnen we daarna het omliggende park en hondenuitlaatveld verder afmaken. Ook gaan we verder met de voorbereiding voor het bouwen van de kleedkamer voor Fc de Rakt. De tijdelijke kleedkamers en opslag worden na die bouw verwijderd.

Voorgeschiedenis

Park Moleneind was toe aan een grondige opknapbeurt en een andere invulling/indeling van het park. Verenigingen hadden te weinig capaciteit, bewoners wilden graag een openbaar park en er heerste een gevoel van onveiligheid vanwege ‘uit’ geslagen ballen van Uden Red Sox. In 2016 kreeg het college van de toenmalige gemeente Uden opdracht van de gemeenteraad om op zoek te gaan daar een duurzame, multifunctionele oplossing voor deze problemen op het Park. In 2017 is na een uitgebreid participatietraject een conceptplan opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. De participatie is in samenspraak met de projectgroep gedaan. De projectgroep bestaat uit inwoners/omwonenden, sportverenigingen, molenaar en andere direct betrokkenen.

Het plan

Met alle opgehaalde input is het plan verder uitgewerkt en vastgesteld (PDF, 4.4 MB):

  1. Aanleg kunstgrasveld Fc de Rakt om capaciteit voor voetbal te vergroten.
  2. Extra onderhoud en verdraaien veld #3 en #4 van Fc de Rakt.
  3. Toevoegen van 25 parkeerplaatsen en opnieuw inrichten van parkeerplaats, zodat parkeeroverlast in de buurt vermindert.
  4. Meer parkgevoel, door nieuwe aanplant van bomen en struiken en het veranderen van de padenstructuur. Daarbij is ook een hondenuitlaatveld toegevoegd.
  5. Opnemen van de molenbiotoop door het creëren van windgaten (bomen kappen).
  6. Bouw van kleedkamers, zodat tijdelijke kleedkamers en opslag geformaliseerd wordt.
  7. Dubbelgebruik van veld #2 opheffen en dus Uden Red Sox uit Park Moleneind verhuizen.
  8. Daarop toevoegen van een oefenveld voor Octopus (rugby).
  9. Daarmee opheffen van veiligheidsprobleem ten gevolge van geslagen ballen van Uden Red Sox.
  10. De rest van de vrijgekomen ruimte opnemen als parkeerplaats of inrichten als park.

Inmiddels klaar

Als eerste is in 2018/2019 het kunstgrasveld voor Fc de Rakt aangelegd. Om het veld zijn hekken en verlichting geplaatst. Fc de Rakt houdt er trainingen en speelt er wedstrijden. In 2020 en 2021 is veld #3 is verdraaid. Het park eromheen is aangepast en opnieuw ingericht. Daarbij is rekening gehouden met de windtoevoer voor de molen. Ook is er een deel van het hondenuitlaatveld aangelegd en zijn er al parkeerplaatsen toegevoegd.

Nog te doen

Bij de herinrichting van Park Moleneind is indertijd besloten dat Uden Red Sox zou verhuizen naar de Boekelsedijk. Daarvoor was een bestemmingplanwijziging nodig. Uiteindelijk is eind 2022 besloten de bestemmingsplanprocedure niet verder door te zetten. De Boekelsedijk bleek bij nader inzien namelijk niet geschikt voor de aanleg van een accommodatie voor Uden Red Sox. De club speelt nu voorlopig nog op Park Moleneind. Op dit moment zoeken we naar een geschikte locatie voor de accommodatie van Uden Red Sox.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?