Park Moleneind

Park Moleneind wordt op verschillende manieren gebruikt. Om te sporten, wandelen, spelen of de hond uit te laten bijvoorbeeld. Samen met alle gebruikers hebben we de wensen geïnventariseerd en gezocht naar een gedragen en duurzame oplossing. Die wordt verder uitgewerkt en gerealiseerd. Op deze pagina vindt u alle informatie over het project.

Stand van zaken voorjaar 2021

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan fase 2 van de uitvoering van het park. Een deel van de paden is aangelegd, er zijn bomen gekapt en nieuwe geplant en een groot gedeelte van het hondenuitlaatveld is klaar. Voor de verdere fasen van de herinrichting van Park Moleneind moet nog een bestemmingsplan gewijzigd worden. Deze procedure loopt nog en moet eerst worden afgerond, voordat we verder kunnen met fase 3. Ook zijn we daarbij afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingen voor de verhuizing van de Red Sox naar de Boekelsedijk. Meer informatie over de stand van zaken op de Boekelsedijk (waar de Red Sox naartoe zullen verhuizen) vindt u op de pagina Verhuizing honk- en softbalvereniging Red Sox.

Voorgeschiedenis

De oplossing die we in 2017 samen met een afvaardiging van alle betrokken partijen (sportclubs, omwonenden, hondenbezitters, molenaar) hebben bedacht voor Park Moleneind, bestaat uit:

In Park Moleneind:

Aan de Boekelsedijk:

Projectteam

Vanaf januari 2018 heeft een projectteam van de gemeente deze afspraken verder uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerptekeningen en een planning voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Zowel voor de herinrichting van Park Moleneind als voor de inrichting van het terrein aan de Boekelsedijk. Ook zijn de activiteiten in gang gezet voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In dat projectteam zijn alle benodigde deskundigheden vertegenwoordigd. Denk aan: groenvoorziening, bekabeling, verkeer, nieuwbouw, wet- en regelgeving, (kunst)grasaanleg, hekwerken en verlichting.

Werkzaamheden van het projectteam zijn bijvoorbeeld:

Klankbordgroep

Vanaf juli 2018 heeft het ambtelijke projectteam ook regelmatig overlegd met een afvaardiging van belanghebbenden die al vanaf het begin bij de ontwikkeling van het plan waren betrokken. Daarbij vertelde de projectleider steeds over de voortgang en soms vroeg hij om advies bij dilemma’s.

Budgetperikelen

In april 2019 stemde de klankbordgroep in met het definitieve ontwerp voor Park Moleneind en het bijbehorende uitvoeringsplan. Daarna bleek echter dat uitvoering van dat ontwerp niet mogelijk was binnen het aanvankelijk vastgestelde budget.

In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 is toen besloten dat het plan voor herinrichting van Park Moleneind, ondanks de budgetoverschrijding, wordt voortgezet conform ontwerp.

Archief 2017

Zoekt u oudere stukken van dit project? Kijk dan in het Archief 2017.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?