Verhuizing honk- en softbalvereniging Red Sox

Honkbalvereniging Red Sox gaat verhuizen naar de Boekelsedijk. Dat is één van de uitkomsten van de plannen voor herinrichting van Park Moleneind, waar de Red Sox de beperkte ruimte tot nu toe moesten delen met onder andere rugbyclub Octopus en voetbalvereniging FC De Rakt. Aan de Boekelsedijk, tussen huisnummer 17 en 19, krijgen de Red Sox een eigen terrein.

We hebben de volgende werkzaamheden/voorbereidingen afgesproken:

Stand van zaken

Er zijn op dit moment verschillende varianten in onderzoek voor de uiteindelijke inrichting van het complex van honk- en softbalvereniging Red Sox. Het is de bedoeling dat één van deze varianten wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Daarna volgt de formele procedure voor een bestemmingsplanwijziging, die onder andere bestaat uit een inzagetermijn. Gedurende de termijn dat het plan ter inzage wordt gelegd, kunnen belanghebbenden een zienswijze erover indienen. Pas als de gemeenteraad er daarna mee heeft ingestemd, is de bestemmingsplanwijziging ‘onherroepelijk’ en kan gestart worden met de realisatie van een clubhuis en de velden van Red Sox op deze locatie.

Zodra we zicht hebben op data voor die inzagetermijn, zullen we u daarover informeren (hierop de projectpagina én in het Udens Weekblad).

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?