Groot onderhoud Stadrijk, Stoffels, Krijten en Hurk

De straten Stadrijk, Stoffels, Krijten en Hurk in Uden zijn aan groot onderhoud toe. Uit weginspectie is gebleken dat de verharding vervangen moet worden. De huidige inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de richtlijnen. Er zijn verzakkingen en scheuren in de verharding ontstaan. Om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen, gaan we de verharding vervangen.

De doorgaande wegen van deze straten zijn in de huidige situatie uitgevoerd in asfaltverharding. Het beleid van Maashorst is om in 30-km zones alleen klinkerverharding toe te passen. Dit heeft een snelheidsremmende werking en daarmee een positief effect op de verkeersveiligheid. Het wegdek wordt geheel uitgevoerd in klinkers.

Het uitvoeren van groot onderhoud biedt meteen een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte duurzamer en groener inrichten. De straatverlichting is bijna overal vervangen door LED-verlichting.

Het doel is uiteindelijk om een gedragen herinrichtingsplan voor het vernieuwen van de openbare ruimte te realiseren, waardoor deze weer leefbaarder wordt.

2e Inloopavond, 16 januari 2024

Op 16 januari hielden we een 2e inloopavond voor bewoners in het werkcafé van het gemeentehuis. Tijdens deze avond presenteerden we het concept-ontwerp, waarin we de eerder opgehaalde informatie zoveel mogelijk verwerkt hebben.

De avond was opgedeeld in 2 blokken:

Stadrijk, Stoffels en Krijten Presentatie: 19.00-19.30 uur
Uitleg: 19.30-20.00 uur
Hurk Presentatie: 20.15-20.45 uur
Uitleg: 20.45-21.15 uur

Vervolg

Het besproken concept-ontwerp gaan we verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarna neemt het college een besluit over het definitief ontwerp.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?