Herinrichting Schutsboomstraat en Runstraat – Schaijk

Gemeente Maashorst gaat aan de slag met de herinrichting van de Schutsboomstraat en Runstraat in Schaijk. Dit is nodig omdat de verharding toe is aan groot onderhoud c.q. vervanging.

Het gedeelte asfaltverharding past ook niet in de wens om in een 30 km-zone elementenverharding toe te passen. De huidige oude gebakken straatstenen geven onvoldoende rijcomfort en veroorzaken ook geluidsoverlast door het verkeer. De aanwezige grote bomen veroorzaken overlast aan de fiets-, voetpaden en rijbaan. We willen de straten beter inrichten voor alle verkeersdeelnemers. Om in te kunnen spelen op klimaatveranderingen biedt het groot onderhoud tevens de kans om een nieuw hemelwaterriool aan te leggen.

Participatie

De nieuwe inrichting van de Schutsboomstraat en de Runstraat gaan we vorm geven samen met belanghebbenden. Zij kunnen op verschillende momenten in het proces hun inbreng geven. We gaan werken met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten bewoners en ondernemers uit het projectgebied. Samen met deze groep gaan we werken aan een ontwerp voor de herinrichting.

Enquête

De Schutsboomstraat en Runstraat zijn twee belangrijke toegangswegen naar het centrum van Schaijk. Daarom willen we, voordat we aan de slag gaan met de klankbordgroep, van zoveel mogelijk gebruikers weten hoe zij de Schutsboomstraat en Runstraat ervaren, met name op het gebied van verkeersveiligheid. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld. De resultaten van de enquête nemen we mee in de vervolgfase.

De enquête hebben we eind mei uitgezet bij belanghebbenden (omwonenden en gebruikers van de wegen) om te achterhalen wat hun ervaringen, wensen en ideeën zijn over de herinrichting van beide straten. Wat gaat goed en wat kan anders of beter?

Ook anderen zijn van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Dit kan via deze link (Deze link gaat naar een andere website). Ingekomen antwoorden zullen we vertrouwelijk behandelen. Invullen kan tot 1 juli 2024.

Meer informatie

Heb je vragen, mail dan naar herinrichtingschutsboomstraat@gemeentemaashorst.nl. Je kunt ook bellen met projectleider Harry Bouquet via 0413 - 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?