Herinrichting Violierstraat Uden

We zijn gestart met de voorbereidingen voor het herinrichten van de Violierstraat en de rotondes bij het busstation en de Mellesingel. De Violierstraat wordt heringericht omdat het wegdek en de riolering aan vervanging toe zijn.

Projectkaders

Voor de herinrichting wordt er een nieuw ontwerp voor de Violierstraat opgesteld. De belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn gescheiden rijbanen voor het autoverkeer, veilige fietsvoorzieningen en klimaatbestendige maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Het riool wordt vervangen en een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Naast de Violierstraat worden ook de rotondes bij het busstation en bij de Mellesingel opnieuw ingericht. De aanpassingen zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid voor de fietsers op de rotondes. Ieder project heeft kaders, waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Ook voor de herinrichting van de Violierstraat zijn kaders opgesteld.

De belangrijkste projectkaders zijn: 

Participatie

Het uitwerken van de aanpassingen aan de rotondes doet de gemeente zelf. De reden hiervoor is dat de aanpassingen vooral bestaan uit verkeerskundige zaken die weinig ontwerpvrijheid geven. Voor omwonenden/aangrenzende bedrijven is het wel mogelijk om mee te denken over de aansluiting van de Violierstraat op beide rotondes. We inventariseren de meningen/ervaringen van omwonenden over wat er goed is/gaat en wat wenselijke of noodzakelijke verbeteringen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, parkeren, kwaliteit en hoeveelheid openbaar groen en leefbaarheid (veilig gevoel, vervuiling, ‘enge’ plekken, overlast).

Klankbordgroep

Binnen dit project werken we met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zit een afvaardiging van bewoners en ondernemers uit het projectgebied. Daarnaast leveren belangengroepen, zoals Fiets Forum Uden, een bijdrage aan de klankbordgroep.

Resultaten inwoners enquête 

Van 28 mei tot 9 juni 2021 hebben we Uden-breed een enquête uitgezet over de verkeersveiligheid van de Violierstraat en aangrenzende rotondes. De resultaten van deze enquête vindt u in de rapportage (PDF, 80.2 kB).

Vervolg

Op basis van de input uit de inventarisatie bij omwonenden, is de klankbordgroep aan de slag met een voorkeursvariant.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Stuur deze in een e-mail naar herinrichtingviolierstraat@gemeentemaashorst.nl of neem telefonisch contact op met projectleider Harry Bouquet: (0413) 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?