Herinrichting Violierstraat, Uden

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het herinrichten van de Violierstraat en de rotondes bij het busstation en de Mellesingel. De Violierstraat richten we opnieuw in omdat het wegdek en de riolering aan vervanging toe zijn.

Update april 2024

Samen met de klankbordgroep zijn we tot een definitief ontwerp gekomen. Er is inmiddels een bouwteam samengesteld, waarin we samen met de aannemer aan de slag zijn met de technische uitwerking van het ontwerp. Gelijktijdig zijn we bezig met het opstellen van plannen voor fasering en bereikbaarheid en algehele planning. Hierbij houden we rekening met de aanliggende bedrijven en de bereikbaarheid van het busstation en centrum.

Ons streven is om de uitvoering najaar 2024 te starten. Echter, voordat we van start kunnen gaan, moet de provincie Noord-Brabant klaar zijn met de ombouw van de rotonde Velmolen aan de N264. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de nutspartijen om aanpassingen aan hun kabel- en leidingennetwerk te doen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseren we nog een inloopavond waarin we samen met de aannemer alle aspecten van de uitvoering uitgebreid toelichten, zodat iedereen goed geïnformeerd is over wat komen gaat.

Update november 2023

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Violierstraat hebben we gekozen voor de zogeheten bouwteamconstructie. Dit betekent dat de aannemer deelneemt aan de technische uitwerking van het vastgestelde ontwerp. Door gebruik te maken van de kennis en kunde van de aannemer is het mogelijk om op tijd technische keuzes te maken die de uitvoering makkelijker maken. Daarnaast kijken we met de aannemer ook naar de duurzame invulling van het ontwerp en de uitvoeringsmethode.
Samen met de aannemer stellen we het verkeersplan op waarin staat hoe we de omgeving - en specifiek het busstation en centrum - bereikbaar houden.

De aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren is gestart. Net voor de feestdagen weten we wie de aannemer is. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf het najaar 2024. Dit is ook afhankelijk van de werkzaamheden van de provincie op de rotonde Lippstadtsingel – Velmolenweg.

Definitief ontwerp

Op 4 juli 2023 keurde het college van B en W het definitief ontwerp van de Violierstraat goed. De ontwerptekeningen en de reactienota staan hieronder:

Voorlopig ontwerp gepresenteerd

Voor de herinrichting van de Vioilerstraat en de aanliggende rotondes bij het busstation en de Mellesingel ligt een voorlopig ontwerp klaar.

Technisch gezien is de straat toe aan een nieuw wegdek en nieuwe riolering. Daarnaast gaan we de drukke Violierstraat verkeersveiliger maken en voorbereiden op het veranderende klimaat.
De klankbordgroep (aanwonende particulieren en bedrijven) werkte samen met de gemeente aan het nieuwe ontwerp van de Violierstraat.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 18 april 2023 presenteerden we het voorlopig ontwerp aan belangstellenden. Hieronder vind je de getoonde tekeningen en afbeeldingen:

Projectkaders

Voor de herinrichting stellen we een nieuw ontwerp voor de Violierstraat op. De belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn gescheiden rijbanen voor het autoverkeer, veilige fietsvoorzieningen en klimaatbestendige maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Het riool vervangen we en we leggen een nieuw hemelwaterriool aan. Naast de Violierstraat richten we ook de rotondes bij het busstation en de Mellesingel opnieuw in. De aanpassingen zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid voor de fietsers op de rotondes. Elk project heeft kaders, waarbinnen we het project uitvoeren. Ook voor de herinrichting van de Violierstraat zijn kaders opgesteld.

De belangrijkste projectkaders zijn:

Participatie

Het uitwerken van de aanpassingen aan de rotondes doet de gemeente zelf. De reden hiervoor is dat de aanpassingen vooral bestaan uit verkeerskundige zaken die weinig ontwerpvrijheid geven. Voor omwonenden/aangrenzende bedrijven is het wel mogelijk om mee te denken over de aansluiting van de Violierstraat op beide rotondes. We inventariseren de meningen/ervaringen van omwonenden over wat er goed is/gaat en wat wenselijke of noodzakelijke verbeteringen zijn. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, parkeren, kwaliteit en hoeveelheid openbaar groen en leefbaarheid (veilig gevoel, vervuiling, ‘enge’ plekken, overlast).

Klankbordgroep

Binnen dit project werken we met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zit een afvaardiging van bewoners en ondernemers uit het projectgebied. Daarnaast leveren belangengroepen, zoals het Fietsforum Gemeente Maashorst, een bijdrage aan de klankbordgroep.

Resultaten inwoners enquête

Van 28 mei tot 9 juni 2021 zetten we Uden-breed een enquête uit over de verkeersveiligheid van de Violierstraat en aangrenzende rotondes. De resultaten van deze enquête vind je in de rapportage (PDF, 1.1 MB).

Meer informatie

Heb je vragen over het project? Stuur deze in een e-mail naar herinrichtingviolierstraat@gemeentemaashorst.nl of neem telefonisch contact op met projectleider Harry Bouquet: (0413) 28 19 11.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?