Leeuweriksweg

Welke nieuwe invulling moet er komen op de plek van het voormalig Politiebureau en de Brandweerkazerne in Uden? In 2023 komen de locaties van het voormalige politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool de Klimboom vrij. Dan komt er een mooi gebied vrij midden in Uden, aan de rand van het centrum, op de hoek Leeuweriksweg en Land van Ravensteinstraat. Na een zorgvuldige procedure vonden we een mooie nieuwe invulling van die locatie.

CONNECT

In de eerste fase - de selectiefase - meldden 13 ontwikkelaars zich aan voor deelname aan de marktuitvraag. Op basis van de inschrijvingen selecteerden we drie partijen voor de gunningsfase van de marktuitvraag. Het plan ‘CONNECT’ van de combinatie Janssen de Jong Projectontwikkeling uit Son en Breugel en Hurks uit Eindhoven kwam daarbij als beste naar voren. Het sprong er op alle gunningscriteria duidelijk bovenuit, zowel op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie als circulariteit.

Procedure

De selectieprocedure was als volgt opgezet:

Planning

De gunningsfase loopt van juli tot en met oktober 2021. Gedurende deze periode vindt de communicatie direct met de geselecteerde partijen plaats. Het is de verwachting dat het college in oktober, na consultatie van de gemeenteraad, het definitieve gunningsbesluit neemt. Daarna wordt het winnende plan bekendgemaakt.

Contact

Dit project wordt vanuit de gemeente begeleid door Sjoerd Willems. U kunt hem bereiken via het e-mailadres leeuweriksweg@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten