CONNECT Leeuweriksweg Uden

In 2023 komen de locaties van het voormalige politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool de Klimboom vrij. Dan komt er een mooi gebied vrij midden in Uden, aan de rand van het centrum, op de hoek Leeuweriksweg en Land van Ravensteinstraat. Na een zorgvuldige procedure vonden we een mooie nieuwe invulling van die locatie.

CONNECT

Het plan ‘CONNECT’ van de combinatie Janssen de Jong Projectontwikkeling uit Son en Breugel en Hurks uit Eindhoven kwam als beste naar voren uit de marktuitvraag. Het sprong er op alle gunningscriteria duidelijk bovenuit, zowel op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie als circulariteit.

Participatietraject

In 2022 is de planologische procedure gestart om de nieuwbouw van het plan CONNECT mogelijk te maken. Ook is er een participatietraject gestart.

In mei 2022 is er een eerste informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. Hieronder vind je de presentatie, verslag en bijhorende veelgestelde vragen van deze bijeenkomst.

Op 31 oktober 2022 was een vervolgbijeenkomst, voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure. 

Planning

Het college heeft op 30 mei 2023 ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Deze ligt vanaf 8 juni 2023 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast in het najaar van 2023. De werkzaamheden kunnen dan beginnen in 2025.

Interesse?

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurk gaan dit project realiseren. Je kunt de ontwikkelingen volgen via de projectpagina www.connect-uden.nl (Deze link gaat naar een andere website). Als je interesse hebt in een woning in het project kun je je op die pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. Informatie over de verkoop en verhuur wordt onder andere via de nieuwsbrief verspreid.

Contact

Dit project wordt vanuit de gemeente begeleid door Roel van Leendert. Je kunt hem bereiken via het e-mailadres roel.vanleendert@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?