CONNECT Leeuweriksweg Uden

In 2024 komen de locaties van het voormalige politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool de Klimboom vrij. Daarmee komt een mooi gebied vrij midden in Uden, aan de rand van het centrum, op de hoek Leeuweriksweg en Land van Ravensteinstraat. Na een zorgvuldige procedure vonden we een mooie nieuwe invulling van die locatie.

CONNECT

Het plan ‘CONNECT’ van de combinatie Janssen de Jong Projectontwikkeling uit Son en Breugel en Hurks uit Eindhoven kwam als beste naar voren uit de marktuitvraag. Het sprong er op alle gunningscriteria duidelijk bovenuit, zowel op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke inpassing in de omgeving, architectuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie als circulariteit.

Participatietraject

In 2022 startte de planologische procedure om de nieuwbouw van het plan CONNECT mogelijk te maken. Ook startte een participatietraject.

In mei 2022 was er een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden. Hieronder vind je de presentatie, het verslag en de bijhorende veelgestelde vragen van deze bijeenkomst.

Op 31 oktober 2022 was er een vervolgbijeenkomst, voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure.

Planning

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 23 mei 2024 vastgesteld. Het bestemmingsplan is in te zien via het Omgevingsloket op de website www.omgevingswet.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).
Naar verwachting beginnen de sloopwerkzaamheden in 2025. De bouwwerkzaamheden starten in 2026.

Interesse?

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hurk gaan dit project realiseren. Je kunt de ontwikkelingen volgen via de projectpagina www.connect-uden.nl (Deze link gaat naar een andere website). Als je interesse hebt in een woning in het project kun je je op die pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. Informatie over de verkoop en verhuur wordt onder andere via de nieuwsbrief verspreid.

Contact

Dit project wordt vanuit de gemeente begeleid door Roel van Leendert. Je kunt hem bereiken via het e-mailadres roel.vanleendert@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?