Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Reconstructie Eikenheuvelweg

We vervangen de gehele wegconstructie van de Eikenheuvelweg, dus zowel het asfalt als de onderliggende fundering. De nieuwe weg richten we zodanig in dat landbouwverkeer, langzaam verkeer en de bewoners er goed en veilig gebruik van kunnen maken.

Het streven is verder om het sluipverkeer dat over de Eikenheuvelweg rijdt terug te dringen en dit verkeer via de Ruitersweg en Karrevracht van en naar de N264 te leiden. Ook willen we de bestaande boomstructuur langs de weg herstellen.

Participatie

Vier bewoners gaan samen met de gemeente het nieuwe ontwerp voor de Eikenheuvelweg verder uitwerken. Het voorlopig ontwerp dat daaruit voortkomt, wordt later aan alle belanghebbenden voorgelegd, om zo tot een gedragen ontwerp te komen. Ook met belangengroeperingen zoals landbouworganisaties overleggen we over de nieuwe inrichting.

Planning

Datum uitvoering Werkzaamheden
Najaar 2021 Overleg met bewoners over nieuw ontwerp en technische voorbereidingen
Voorjaar 2022 Uitvoering van de werkzaamheden

Vragen?

Tijdens de gesprekken met bewoners van de Eikenheuvelweg over de bouwplannen voor Eikenheuvel zijn al een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de voorgenomen reconstructie. Een overzicht vind je in het document Vragen en antwoorden Eikenheuvelweg (PDF, 39.8 kB). Heb je nog andere vragen? Stuur dan een e-mail naar projectleider Harry Bouquet: harry.bouquet@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?