Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor het ongemak en hopelijk is het probleem snel verholpen.

Herinrichting Bloemenbuurt Uden

Gemeente Uden gaat de Bloemenbuurt herinrichten. Het gaat om het gebied tussen de Leeuweriksweg - Bevrijdingspark en President Kennedylaan. De openbare ruimte in dit gebied is toe aan groot onderhoud. Het uitvoeren van groot onderhoud biedt tevens een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte verkeersveiliger maken, groener en aanpassen aan de klimaatverandering.

In de hele buurt wordt de verharding vernieuwd. Het huidige riool wordt vervangen door een nieuw vuil waterriool en een apart hemelwaterriool, zodat we het schone water kunnen scheiden van het vuile water. Ook bekijken we of het mogelijk is om de regenwaterafvoeren van de woningen op dit nieuwe hemelwaterriool aan te sluiten. We willen de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten om de effecten van de klimaatverandering te kunnen opvangen.

Verkeersonderzoek

Eind juni, begin juli heeft advies- en onderzoeksbureau Buiten-Ruimte op verzoek van de gemeente een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit om een goed beeld te krijgen van het aantal parkeerplaatsen in de Bloemenbuurt, maar vooral het aantal geparkeerde auto’s. Er zijn meerdere inventarisatierondes gehouden op verschillende tijdstippen.

Samen met Area

Woningcorporatie Area start met de renovatie van haar huurwoningen in de Bloemenbuurt. Bij de voorbereidingen van beide trajecten zullen de gemeente en Area zoveel mogelijk samen optrekken en de werkzaamheden goed afstemmen om zo overlast te beperken.

Participatie

Begin januari 2021 is een enquête uitgezet onder de bewoners van de Bloemenbuurt om te achterhalen wat hun ervaringen, wensen en ideeën zijn over de (herinrichting van de) Bloemenbuurt. Wat gaat goed, wat kan anders of beter?
We hebben 129 ingevulde enquêteformulieren ontvangen, een hoge respons waar we erg blij mee zijn. Een overzicht van de resultaten vindt u op deze pagina onder het kopje Documenten.

Klankbordgroep

Bij de verdere uitwerking van de plannen, werken we met een klankbordgroep van bewoners en belangengroepen. Op basis van de bevindingen uit de enquête, zijn we samen met de klankbordgroep aan de slag met een voorlopig ontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen, mail dan gerust naar herinrichtingbloemenbuurt@gemeentemaashorst.nl of neem telefonisch contact op met projectleider Harry Bouquet via telefoonnummer 0413-28 19 11.

Documenten

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?