Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Herinrichting Bloemenbuurt Uden

Gemeente Uden gaat de Bloemenbuurt herinrichten. Het gaat om het gebied tussen de Leeuweriksweg - Bevrijdingspark en President Kennedylaan. De openbare ruimte in dit gebied is toe aan groot onderhoud. Het uitvoeren van groot onderhoud biedt meteen een kans om ook andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte verkeersveiliger en groener maken en deze aanpassen aan de klimaatverandering.

In de hele buurt gaan we de verharding vernieuwen. Het riool vervangen we door een nieuw vuil waterriool en een apart hemelwaterriool, zodat we het schone water kunnen scheiden van het vuile water. Ook bekijken we of het mogelijk is om de regenwaterafvoeren van de woningen op dit nieuwe hemelwaterriool aan te sluiten. We willen de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten om de effecten van de klimaatverandering te kunnen opvangen.

Verkeersonderzoek

Medio 2021 voerde advies- en onderzoeksbureau Buiten-Ruimte op verzoek van de gemeente een parkeeronderzoek uit. Dit om een goed beeld te krijgen van het aantal parkeerplaatsen in de Bloemenbuurt, maar vooral het aantal geparkeerde auto’s. Er zijn meerdere inventarisatierondes gehouden op verschillende tijdstippen.

Participatie

Inloopavond wijk

Op 20 april 2022 organiseerden we in de wijk een inloopavond voor alle bewoners. De presentaties van die avond kun je hier teruglezen. Ook delen wij de reactieformulieren van de inwoners.

Bewonersenquête

Begin januari 2021 werd een enquête uitgezet onder de bewoners van de Bloemenbuurt om te achterhalen wat hun ervaringen, wensen en ideeën zijn over de (herinrichting van de) Bloemenbuurt. Wat gaat goed, wat kan anders of beter?

We ontvingen 129 ingevulde enquêteformulieren, een hoge respons waar we erg blij mee zijn.

Klankbordgroep

Bij de verdere uitwerking van de plannen, werken we met een klankbordgroep van bewoners en belangengroepen. Op basis van de bevindingen uit de enquête, zijn we samen met de klankbordgroep aan de slag met een voorlopig ontwerp.

Meer informatie

Heb je vragen, mail dan naar herinrichtingbloemenbuurt@gemeentemaashorst.nl. Je kunt ook bellen met projectleider Harry Bouquet via telefoonnummer 0413 - 28 19 11.

Documenten

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?