Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Bent u een oudere werkloze werknemer en heeft u geen recht meer op een uitkering via het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering. Deze uitkering sluit aan op de WW-uitkering of een WGA-uitkering.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. U moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen, maar wel naar het inkomen van u en uw partner. De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit of in verband met arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Inkomsten in verband met arbeid zijn bijvoorbeeld pensioen, VUT-uitkering, WAO, WIA, ANW. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven buiten beschouwing.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden?

Dan krijgt u een uitkering die de inkomsten van u en uw eventuele partner aanvult tot de voor u geldende grondslag. Wanneer u fulltime gewerkt heeft, dan komt u aan de maximale grondslag en dat is gelijk aan de geldende bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). Heeft u minder uren gewerkt en wordt uw grondslag derhalve lager vastgesteld, dan is ook uw IOAW lager dan de bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). In dat geval kunt u aanvullende bijstand vanuit de Participatiewet aanvragen (en dan is de vermogenstoets wel van toepassing).

Sollicitatieplicht

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, bent u verplicht om te zoeken naar een betaalde baan. De IOAW-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering. De sollicitatieplicht geldt voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd), net als de inschrijving als werkzoekende bij het UWV. Ook bent u verplicht gemeentelijke voorzieningen aan te nemen, als deze worden aangeboden.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het aanvragen van een IOAW-uitkering gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ga naar de pagina Uitkering aanvragen boven 27 jaar en dan komt u terecht bij de uitleg over het aanvragen van een uitkering.

Melden verblijf buiten de gemeente of buitenland

Als u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet u het altijd aan ons doorgeven als u in het buitenland gaat verblijven. Meer informatie over het melden van een verblijf buiten de gemeente of in het buitenland, leest u op de pagina Verblijf buiten gemeente Maashorst melden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?