Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Ben je een oudere werkloze werknemer en heb je geen recht meer op een uitkering via het UWV? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering. Deze uitkering sluit aan op de WW-uitkering of een WGA-uitkering.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als je onvoldoende inkomen hebt om van te leven. Het inkomen van jouw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Je moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

De gemeente controleert of je aan de voorwaarden voldoet en beslist of je een IOAW-uitkering krijgt.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar jouw eigen vermogen, maar wel naar het inkomen van jou en jouw partner. De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer je werkloos bent. Daarom worden al jouw inkomsten uit of in verband met arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Inkomsten in verband met arbeid zijn bijvoorbeeld pensioen, VUT-uitkering, WAO, WIA, ANW. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven buiten beschouwing.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden?

Dan krijg je een uitkering die de inkomsten van jou en jouw eventuele partner aanvult tot de voor jou geldende grondslag. Wanneer je fulltime gewerkt hebt, dan kom je aan de maximale grondslag en dat is gelijk aan de geldende bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). Heb je minder uren gewerkt en wordt jouw grondslag daarom lager vastgesteld, dan is ook jouw IOAW lager dan de bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). In dat geval kun je aanvullende bijstand vanuit de Participatiewet aanvragen (en dan is de vermogenstoets wel van toepassing).

Sollicitatieplicht

Als je een IOAW-uitkering ontvangt, ben je verplicht om te zoeken naar een betaalde baan. De IOAW-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering. De sollicitatieplicht geldt voor jou en jouw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd), net als de inschrijving als werkzoekende bij het UWV. Ook ben je verplicht gemeentelijke voorzieningen aan te nemen, als deze worden aangeboden.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het aanvragen van een IOAW-uitkering gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ga naar de pagina Uitkering aanvragen boven 27 jaar en dan kom je terecht bij de uitleg over het aanvragen van een uitkering.

Melden verblijf buiten de gemeente of buitenland

Als je een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet je het altijd aan ons doorgeven als je in het buitenland gaat verblijven. Meer informatie over het melden van een verblijf buiten de gemeente of in het buitenland, lees je op de pagina Verblijf buiten gemeente Maashorst melden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?