Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Bent u een oudere werkloze werknemer en heeft u geen recht meer op een uitkering via het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering. Deze uitkering sluit aan op de WW-uitkering of een WGA-uitkering.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. U moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen, maar wel naar het inkomen van u en uw partner. De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit of in verband met arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Inkomsten in verband met arbeid zijn bijvoorbeeld pensioen, VUT-uitkering, WAO, WIA, ANW. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven buiten beschouwing.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden?

Dan krijgt u een uitkering die de inkomsten van u en uw eventuele partner aanvult tot de voor u geldende grondslag. Wanneer u fulltime gewerkt heeft, dan komt u aan de maximale grondslag en dat is gelijk aan de geldende bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). Heeft u minder uren gewerkt en wordt uw grondslag derhalve lager vastgesteld, dan is ook uw IOAW lager dan de bijstandsnorm (Deze link gaat naar een andere website). In dat geval kunt u aanvullende bijstand vanuit de Participatiewet aanvragen (en dan is de vermogenstoets wel van toepassing).

Sollicitatieplicht

Als u een IOAW-uitkering ontvangt, bent u verplicht om te zoeken naar een betaalde baan. De IOAW-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering. De sollicitatieplicht geldt voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd), net als de inschrijving als werkzoekende bij het UWV. Ook bent u verplicht gemeentelijke voorzieningen aan te nemen, als deze worden aangeboden.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het aanvragen van een IOAW-uitkering gaat op dezelfde manier als het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ga naar de pagina Uitkering aanvragen boven 27 jaar en dan komt u terecht bij de uitleg over het aanvragen van een uitkering.

Melden verblijf buiten de gemeente of buitenland

Als u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet u het altijd aan ons doorgeven als u in het buitenland gaat verblijven. Meer informatie over het melden van een verblijf buiten de gemeente of in het buitenland, leest u op de pagina Verblijf buiten gemeente Maashorst melden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?