Standplaatsvergunning Odiliapeel, Volkel, Uden

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen of diensten wilt verkopen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan.

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Uden voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De gemeente heeft maar een beperkt aantal mogelijkheden om een standplaats in te nemen.

Aanvragen standplaats (DigiD)

Let op!Let op! Een aantal digitale formulieren voor bedrijven en organisaties werken op dit moment niet. Heeft u vragen? Neem contact op via info@gemeentemaashorst.nl.

Regels

U moet uw aanvraag voor een standplaats tenminste 4 weken voor het innemen van de standplaats indienen. Voor het aanvragen van een standplaats op de weekmarkt gelden andere regels.

De regels waaraan u zich moet houden als u een standplaatsvergunning heeft, staan in de Marktverordening Odiliapeel, Volkel, Uden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Landerd? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.