Standplaatsvergunning Odiliapeel, Volkel, Uden

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen of diensten wilt verkopen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan.

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Uden voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De gemeente heeft maar een beperkt aantal mogelijkheden om een standplaats in te nemen.

Aanvragen standplaats (DigiD)

Regels

U moet uw aanvraag voor een standplaats tenminste 4 weken voor het innemen van de standplaats indienen. Voor het aanvragen van een standplaats op de weekmarkt gelden andere regels.

De regels waaraan u zich moet houden als u een standplaatsvergunning heeft, staan in de Verordening marktgelden en standplaatsen 2024 (Deze link gaat naar een andere website).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Landerd? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?