Groot onderhoud Lauwere Uden

Deze wijk in de gemeente Maashorst is aan groot onderhoud toe. Uit weginspectie bleek dat de verharding Lauwere vervangen moet worden. De huidige inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de richtlijnen. Ook zijn er veel verzakkingen van elementverhardingen ontstaan. Om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen, gaan we de verharding vervangen.

De doorgaande wegen van deze straten zijn in de huidige situatie uitgevoerd in klinkerverharding en asfaltverharding. Het beleid in Maashorst is om in ‘minder dan 50-km zones’ alleen klinkerverharding toe te passen. Dit heeft een snelheidsremmende werking en daarmee een positief effect op de verkeersveiligheid. Het wegdek van Lauwere wordt helemaal uitgevoerd in klinkers.

Het uitvoeren van groot onderhoud biedt ook een kans om andere dingen aan te pakken. Zo willen we de openbare ruimte duurzamer en groener inrichten. Ook willen we de straatverlichting in 2024 vervangen door LED-verlichting.

2e Inloopbijeenkomst, 24 januari 2024

Op 24 januari was er een vervolg inloopavond, waar we het concept-ontwerp voor de wijk presenteerden. De opmerkingen en aanvullingen van bewoners uit de inloopavond van 26 oktober 2023 zijn, indien mogelijk, meegenomen.

Vervolg

Het besproken concept-ontwerp gaan we verder uitwerken tot een definitief ontwerp.

Inloopbijeenkomst 26 oktober 2023

Op 26 oktober organiseerden we een inloopavond voor bewoners. Doel van deze avond was om zoveel mogelijk informatie op te halen bij bewoners. De aanwezige bewoners konden opmerkingen, wensen en ideeën aangeven op een formulier. De volgende stap is het maken van een concept-ontwerp.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op per e-mail met de projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?