Groot onderhoud Lauwere Uden

De straat Lauwere in Uden is aan groot onderhoud toe. Uit weginspectie bleek dat de verharding vervangen moet worden. Zo zijn er veel verzakkingen in de asfaltverharding. Om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen, gaan we de verharding vervangen.

Het beleid in Maashorst is om in ‘minder dan 50-km zones’ alleen klinkerverharding toe te passen. Dit heeft een snelheidsremmende werking en daarmee positief effect op de verkeersveiligheid. Het wegdek van Lauwere wordt helemaal uitgevoerd in klinkers. 

Het uitvoeren van groot onderhoud biedt ook een kans om andere dingen aan te pakken. Zo willen we de openbare ruimte duurzamer en groener inrichten. Ook willen we de straatverlichting vervangen door LED-verlichting.

Inloopbijeenkomst 26 oktober 2023

Op 26 oktober organiseerden we een inloopavond voor bewoners. Doel van deze avond was om zoveel mogelijk informatie op te halen bij bewoners. De aanwezige bewoners konden opmerkingen, wensen en ideeën aangeven op een formulier. De volgende stap is het maken van een concept-ontwerp.

Heb je de inloopavond niet bezocht, maar wil je wel iets kwijt over bijvoorbeeld meer groen in de straat? Dat kan door je vragen en/of opmerkingen te mailen naar projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Vervolg

Eind 2023 organiseren we een tweede inloopavond om het concept-ontwerp te presenteren. De opmerkingen en wensen van bewoners nemen we zoveel mogelijk mee in het ontwerp. De uitnodiging hiervoor volgt.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op per e-mail met de projectleider Harold Klomp via harold.klomp@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?