Onderzoek woonbehoefte

Woningbehoefteonderzoek 2023

De gemeente zet zich in voor het goed kunnen wonen, werken en verblijven in Maashorst. Wat onder andere betekent dat er gestuurd wordt op een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod (variatie in woonvormen en prijsniveaus) en dat er geïnvesteerd wordt in vitale, krachtige inclusieve kernen en wijken, waarin inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen doen hebben we eind 2022/begin 2023 een woningbehoefteonderzoek uit laten voeren. Het onderzoek brengt in beeld aan welke woningen (type, prijzen, eigendomsvorm) behoefte is, voor de korte (2033) en (middel)lange termijn (2043). Het onderzoek is een beleidsneutraal onderzoek naar de woonbehoefte.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat prognoses te maken hebben met onzekerheden. Hoe verder we vooruitkijken in de toekomst, hoe groter die onzekerheid. Ook het schaalniveau heeft hier invloed op, waarbij gegevens op een lager schaalniveau (op het niveau van kleine(re) kernen) meer onzekerheid met zich meebrengen, dan gegevens op een hoger schaalniveau (bijvoorbeeld op gemeenteniveau). Bij de interpretatie van de prognosecijfers in het woningbehoefteonderzoek is het belangrijk om rekening te houden met deze onzekerheden. Daarmee hebben de uitkomsten op kernniveau een richtinggevende waarde.

Je leest de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek hier (PDF, 2.1 MB). (pdf)

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?