Veegplan Buitengebied

Maashorst gaat het bestemmingsplan voor het buitengebied van Uden bijwerken. Dat betekent dat alle wijzigingen die de afgelopen jaren als bijlagen aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd, in één keer worden gecontroleerd en verwerkt ín het hoofddocument van het plan.
 

Daarbij worden ook meteen enkele lopende (kleinschalige) verzoeken tot herziening meegenomen (lees: versneld behandeld om ze, indien akkoord, ook op te kunnen nemen in het bestemmingsplan). Vandaar de naam veegplan; alle wijzigingen/aanvullingen worden in één keer bijeen ‘geveegd’.

Wat is een bestemmingsplan?

 

Waarom bijwerken?

In de loop van de jaren wijzigen vaak veel details in zo’n plan, bijvoorbeeld als gevolg van een wijzigingsverzoek van een ondernemer, een wetswijziging, een uitspraak van de Raad van State of verandering van provinciaal beleid. Die wijzigingen worden als bijlagen aan het plan toegevoegd. Het is dan ook gebruikelijk om zo eens in de drie á vier jaar een bestemmingsplan bij te werken, zodat het klopt en volledig is. Dan worden in één keer alle kleine wijzigingen verwerkt die in de loop der jaren als bijlagen zijn toegevoegd. De laatste keer dat dit voor het buitengebied is gebeurd was in 2017. Het werd dus tijd om ook dit bestemmingsplan weer eens onder handen te nemen. Daarnaast willen we graag vóór de komst van de Omgevingswet (1 januari 2024) onze ‘administratie’ op orde hebben.

Voor wie?

Deze bijwerkronde richt zich op het bestemmingsplan voor het buitengebied van Uden (officiële naam: ‘Partiële herziening buitengebied 2017'), ofwel het bestemmingsplan voor buiten de bebouwde kom. Deze actualisatie is vooral bedoeld om foutjes in het huidige bestemmingsplan te herstellen. Tegelijk maken we van de gelegenheid gebruik om lopende, kleinschalige verzoeken mee te nemen die ruimtelijk gezien niet ingrijpend zijn. Dat betekent dat we lopende procedures rond nieuwe initiatieven in het buitengebied versneld behandelen om te bekijken of we die kunnen meenemen in deze actualisatieronde. Het gaat dan om initiatieven die al voldoen aan de voorwaarden zoals het voorhanden zijn van een principebesluit of anterieure overeenkomst, omgevingsdialoog en ruimtelijke onderbouwing. Denk aan verzoeken als:

Planning

We streven ernaar om het gewijzigde (ontwerp)bestemmingsplan in het najaar van 2023 ter inzage te leggen, volgens de gebruikelijke procedure voor bestemmingsplannen. (kijk hiervoor op de pagina Bestemmingsplannen).

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met onze planjurist Klaus Schmitt via telefoonnummer 0413 - 28 11 60 van het secretariaat Afdeling Ruimte.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?