Veegplan Buitengebied

Maashorst is bezig met het bijwerken van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Uden. Dat betekent dat alle wijzigingen die de afgelopen jaren in één keer worden gecontroleerd en verwerkt ín het bestemmingsplan.

Daarbij nemen we ook meteen enkele lopende (kleinschalige) verzoeken tot herziening mee. Vandaar de naam veegplan; alle wijzigingen/aanvullingen worden in één keer bijeen ‘geveegd’.

Waarom bijwerken?

In de loop van de jaren wijzigen vaak veel details in zo’n plan, bijvoorbeeld als gevolg van een wijzigingsverzoek van een ondernemer, een wetswijziging, een uitspraak van de Raad van State of verandering van provinciaal beleid. Het is dan ook gebruikelijk om eens in de drie à vier jaar een bestemmingsplan bij te werken, zodat het klopt en volledig is. Dan worden in één keer alle kleine wijzigingen verwerkt die in de loop der jaren plaatsvonden. De laatste keer dat dit voor het buitengebied gebeurde, was in 2017. Het werd dus tijd om ook dit bestemmingsplan weer eens onder handen te nemen. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daardoor is er sinds die tijd nog maar één omgevingsplan in plaats van een aantal verschillende bestemmingsplannen. Daarom is dit veegplan het laatste veegplan dat Maashorst gaat vaststellen.

Planning

Het ontwerp-veegplan lag van 28 november 2023 tot en met 8 januari 2024 ter inzage. Daarop ontvingen we een aantal zienswijzen op het ontwerp. Die zienswijzen zijn we nu aan het verwerken. We streven ernaar om rond de zomer klaar te zijn met die verwerking. Daarna bieden we het vast te stellen veegplan aan de gemeenteraad aan.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Klaus Schmitt (planjurist) via telefoonnummer 0413 - 28 11 60 van het team Planvorming en Ontwerp.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?