Openbare orde camera toezicht

De gemeente Maashorst maakt gebruik van openbare orde cameratoezicht. Deze camera’s zijn zichtbaar geplaatst op basis van overlast en probleemgebieden in de openbare ruimte.

De beelden worden volgens wettelijke bewaartermijnen opgeslagen.

Regelmatig wordt beoordeeld of camera’s nog nodig zijn en of ze nog op de juiste plaats staan.

Het openbare orde cameratoezicht wordt uitgevoerd op basis van de bepalingen genoemd in Artikel 151 C van de Gemeentewet (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?