Bibob onderzoek

De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning aanvraagt zoals een omgevingsvergunning, een Alcoholwetvergunning, dan wel een exploitatievergunning voor de horeca, een vastgoedtransactie met de gemeente wilt aangaan of als u meedoet met een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek.

Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij met het verlenen van vergunningen, het verstrekken of opdrachten passend bij een aanbesteding of het aangaan van een vastgoedtransactie criminele activiteiten mogelijk maakt. Op die manier beschermt de gemeente de integriteit van het openbaar bestuur.

De gemeente doet bij de Bibob-toets eigen onderzoek, maar kan ook advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob. Het Bibob-onderzoek kan ook op een later moment plaatsvinden. Dus ook als u de vergunning al heeft ontvangen, de aanbesteding al heeft gewonnen of de vastgoedtransactie al bent aangegaan.

De Wet Bibob is bedoeld als aanvulling op de bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken, vastgoedtransactie of opdracht weigeren of ontbinden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?