Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ)

De OvD-BZ is 24/7 per dag beschikbaar en verantwoordelijk voor de inzet, leiding en operationele coördinatie van Bevolkingszorg, zowel in het bron- als het effectgebied.

De OvD-BZ stemt af met de OVD’s van brandweer, politie, geneeskundige zorg en communicatie en is de spin in het web van de gemeentelijke hulpverlening. De OvD-BZ regelt bijvoorbeeld tijdens een grote brand noodopvang als dat nodig is.

De OvD-BZ doet de taak voor meerdere gemeenten in Brabant-Noord en schakelt vaak met de veiligheidsadviseurs, crisisbeheersing functionarissen en de burgemeester tijdens onverwachte noodsituaties.

De OvD-BZ rijdt in een opvallende brandweerauto en draagt kleding van de Veiligheidsregio.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?