WhatsApp buurtpreventie

U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt te signaleren of andere informatie over veiligheid in de buurt of wijk te delen.

Maak samen uw buurt veiliger

WhatsApp is een communicatieprogramma om snel één op één of in groepsverband berichten uit te wisselen (tekst, foto’s, video’s en audio) via de smartphone of computer. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp buurtpreventiegroepen om verdachte situaties in hun buurt te signaleren. Een moderne vorm van buurtpreventie op initiatief van inwoners. Ook in Uden zijn al diverse van deze groepen actief. De gemeente en de politie zijn heel blij met deze ontwikkeling in de samenleving en ondersteunen deze daarom.

Dekkend informatie netwerk 

In Volkel, Uden-west en Uden-Zuid zijn in samenwerking met politie, gemeente en betrokken vrijwilligers de eerste dekkende informatie netwerken binnen onze gemeente uitgerold. Er is een overkoepelende WhatsAppgroep opgestart met daarin de wijkagent, wijkboa en de beheerders van al bestaande WhatsApp buurtpreventiegroepen. Via deze weg kan er voortaan snel informatie met elkaar gedeeld worden, zoals informatie over verdachte situaties of andere bijzonderheden op het gebied van veiligheid.

Dergelijk dekkende WhatsApp buurtpreventienetwerken hopen we in de toekomst voor alle wijken en dorpen van Maashorst te realiseren.

Wilt u in uw wijk een WhatsApp buurtpreventiegroep starten? Wij helpen u graag! Neem contact op met het team Veiligheid van de gemeente Maashorst via telefoonnummer 0413 - 28 19 11 of via het contactformulier.

Zichtbaarheid WhatsApp-buurtpreventiegroepen

Hoewel er in Maashorst al veelvuldig gebruik wordt gemaakt van WhatsApp-buurtpreventie, hebben nog maar weinig groepen zich aangemeld op de website van WhatsApp buurtpreventie (Deze link gaat naar een andere website). Om een beter beeld te krijgen van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen in de gemeente Maashorst en de zichtbaarheid en bereikbaarheid te vergroten voor nieuwe potentiële leden of beheerders van andere WhatsApp-buurtpreventiegroepen, wordt u verzocht om uw groep aan te melden op de website www.wabp.nl (Deze link gaat naar een andere website). Ook vindt u hier allerlei tips en informatie over WhatsApp buurtpreventie.

Spelregels WhatsApp-buurtpreventie gemeente Maashorst

In de gemeente Maashorst gelden een aantal spelregels (PDF, 263.7 kB) die u als WhatsApp buurtpreventiegroep kunt hanteren voor een optimaal gebruik van uw buurtpreventiegroep. 

Attentieborden

De gemeente plaatst op aanvraag WhatsApp buurtpreventieborden op invalswegen in wijken waar WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief zijn. Maakt uw wijk actief gebruik van WhatsApp buurtpreventie en wilt u in uw wijk WhatsApp buurtpreventieborden laten plaatsen? Vul dan het aanvraagformulier WhatsApp preventiebord in.

Na het invullen van het formulier neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling en wordt bepaald op welke invalswegen borden worden geplaatst. U ontvangt binnen enkele weken een terugkoppeling op uw aanvraag.

Let op: idealiter ontstaat er een dekkend netwerk van WhatsApp buurtpreventie in de wijken van de gemeente Uden. Het uitgangspunt is dan ook om op de invalswegen van de wijken WhatsApp buurtpreventieborden te plaatsen. Het is dus mogelijk dat WhatsApp buurtpreventieborden die nu na een aanvraag geplaatst worden door de gemeente, op een later moment verplaatst worden naar andere invalswegen in de wijk. Het kan namelijk voorkomen dat een andere WhatsApp buurtpreventiegroep uit dezelfde wijk ook een aanvraag voor WhatsApp buurtpreventieborden indient. Op dat moment is er dus een groter gebied van actieve WhatsApp buurtpreventie in de wijk met behoefte aan WhatsApp buurtpreventieborden, waardoor de borden vanzelfsprekend een groter gebied dienen te dekken. Naast de mogelijkheid om extra borden te plaatsen is het dus ook mogelijk dat de gemeente eerder geplaatste borden een nieuwe locatie geeft.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Lizza van de Rakt van team Veiligheid, via lizza.van.de.rakt@gemeentemaashorst.nl of 06 - 21 85 46 94.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?