Natuurgebied de Maashorst

De Maashorst is een geliefd natuurgebied, gelegen in de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss. Een divers gebied, met bossen, historische opgravingen, stuifduinen, grote grazers, cultuurhistorie en wijstgronden. Veel inwoners beschouwen De Maashorst als hun achtertuin. Tegelijkertijd maakt het gebied deel uit van het Natuurnetwerk Brabant en vind je hier waardevolle natuur. Uit monitoring blijkt dat de biodiversiteit de laatste 10 jaar enorm is toegenomen. Er worden steeds meer verschillende planten- en dieren waargenomen in het gebied.

Samenwerking

In het gebied werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas. Dit doen zij op basis van een gezamenlijke visie en een inrichtings- en beheerplan. Zo schetsen we een robuust langetermijnperspectief voor De Maashorst. Want natuurontwikkeling heeft tijd nodig.

Gebiedsvisie

In 2023 is een nieuwe Gebiedsvisie geschreven. Dit vanwege nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en in het gebied. Zo vraagt klimaatverandering om een nieuwe aanpak voor hoe we omgaan met water; denk aan de zichtbare droogte in het gebied. Ook is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen natuur en recreatie.

In natuurgebied De Maashorst streven we naar een gezamenlijk eindbeeld in 2050: een natuurgebied waarin natuurlijke processen leidend zijn. Maar wél een natuurgebied waar onze inwoners van kunnen genieten. De belangrijkste onderwerpen uit de visie zijn:

Procesnatuur

Het streven voor De Maashorst is procesnatuur. Hierbij geven de natuurlijke processen vorm aan de ontwikkeling van de natuur. Het idee is dat de mens de optimale voorwaarden schept en de natuur zelf de ontwikkeling ervan bepaalt. Natuurlijke processen kunnen hun gang gaan en er vindt weinig of geen onderhoud plaats. Dode bomen blijven bijvoorbeeld liggen en vergaan in het gebied. Dit biedt een voedingsbron of woonplaats voor andere soorten. De rol van beheerder wordt steeds verder overgenomen door begrazing.

Meer weten over natuurgebied De Maashorst? Kijk op www.natuurgebieddemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?