Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor het ongemak en hopelijk is het probleem snel verholpen.

Maashorst aan de slag met Centrumvisie Uden

Geplaatst op woensdag 25 mei 2022

Bron: Beleid

Het verfraaien van minder mooie plekken, starten met het vergroenen van de gevels, en het aanpakken van leegstand: dat zijn enkele onderdelen uit het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de Centrumvisie Uden, dat vast is gesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In juli 2021 is de Centrumvisie Uden, breed gesteund door alle partijen, door de toenmalige gemeenteraad van Uden vastgesteld. In maart ging de raad van Maashorst akkoord met een budget van € 300.000,- in 2022 voor het uitvoeringsprogramma. Wethouder Gijs van Heeswijk (Economie en Financiën): 'De Centrumvisie zorgt voor een toekomstbestendig en bruisend centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is en dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Daar gaan we nu concreet mee aan de slag

Leegstand

Voor het uitvoeren van de plannen krijgt de stichting Uden Centrum Management (UCM) een subsidie van € 150.000,-. Daarvoor gaan zij zaken uitvoeren als regionale promotie, passantenmonitor, acquisitie, de aankleding van het centrum en een serviceteam. De overige € 150.000,- is met name bestemd voor aanpassingen in de openbare ruimte, vergroenen van gevels, onderzoek naar leegstand in het centrum en hoe daar iets aan kan worden gedaan.

Meedenken

Aan de leden van het Team Uden Centrum (TUC), dat ook betrokken was bij het opstellen van de Centrumvisie, is gevraagd of zij ook mee willen denken over kleine ingrepen in de openbare ruimte, op plekken in het centrum die wel mooier kunnen worden. Ook na dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de Centrumvisie Uden. Dit jaar worden hiervoor projectvoorstellen uitgewerkt. Na akkoord van de gemeenteraad worden die vanaf 2023 opgepakt. Hiervoor zijn goede ideeën welkom.

Meer nieuws

 • Gemeente Maashorst telefonisch niet bereikbaar

  29 jun 2022 - Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor de overlast en hopelijk is het probleem snel verholpen.

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?