Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor het ongemak en hopelijk is het probleem snel verholpen.

Cultuurcafés op 4 en 13 juli

Geplaatst op dinsdag 21 juni 2022

Bron: Sociaal Domein

Op 1 januari 2022 werd er officieel een nieuwe gemeente gevormd: de gemeente Maashorst. Dit samengaan vraagt om een nieuwe frisse blik op cultuur en een daarbij horend beleid. In het nieuwe cultuurbeleid willen we de kracht van kunst en cultuur benutten en versterken om zo de leefbaarheid binnen de gemeente te waarborgen en te versterken. Het is daarbij de uitdaging de intrinsieke waarde van cultuur te koppelen aan de maatschappelijke waarde voor publiek en samenleving. Het cultuurbeleid wordt opgesteld om daaraan doel en richting te geven.

We vinden het belangrijk dat het nieuwe cultuurbeleid gedragen wordt door het lokale (culturele) veld. Om die reden organiseren we gedurende het proces meerdere ‘cultuurcafés’, bedoeld om met het veld in gesprek te gaan over de toekomst van kunst en cultuur in de gemeente Maashorst en de bijbehorende ambities en doelstellingen. Ook willen we met de culturele verenigingen, professionele culturele organisaties, cultuurmakers en anderen geïnteresseerden verkennen wat er (praktisch) nodig is om hieraan handen en voeten te geven. In totaal willen we gedurende een jaar vijf cultuurcafés organiseren op diverse (culturele) locaties in de gemeente Maashorst. Tijdens deze avonden zijn culturele instellingen, verenigingen, cultuurmakers, kunstenaars en alle andere geïnteresseerden van harte welkom.

Uitnodiging cultuurcafés op 4 en 13 juli

De eerste cultuurcafés worden georganiseerd op 4 en 13 juli. De eerste twee avonden zijn erop gericht om samen met het culturele veld te verkennen welke ambities en uitgangspunten wenselijk zijn voor het nieuwe cultuurbeleid. Het programma van de avond ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

 1. Woord van welkom door portefeuillehouder van den Broek
   
 2. Plenaire aftrap met een presentatie
  o Korte schets van het huidige culturele veld
  o Nieuw cultuurbeleid: aanleiding, proces en bijbehorende uitgangspunten
  o Verwachtingsmanagement
  o Specifiek inzoomen op doel van dit cultuurcafé
   
 3. Uiteen in gesprekstafels
  De hoofdvraag die tijdens het cultuurcafé centraal staat is: Hoe ziet het culturele veld en de cultuurbeleving in de gemeente Maashorst eruit in 2030?

  Met deze hoofdvraag in het achterhoofd wordt er bij drie tafels gepraat over de ambities op drie verschillende thema’s, namelijk:
  o Cultuureducatie
  o Culturele infrastructuur: locaties/accommodaties
  o Cultureel verenigingsleven
   
 4. Plenaire terugkoppeling
  o Tafelvoorzitters geven beknopt aan wat er aan hun tafel is gedeeld over de thema’s. Per thema worden de eerste gelijkenissen en verschillen in opinies geschetst.
  o Er wordt ingezoomd op het proces dat volgt
   
 5. Afsluiting door portefeuillehouder van den Broek

Beide cultuurcafés vinden plaats op de locatie van Kunst & Co/de Bibliotheek in Uden van 19.30 tot 21.30 uur. Door te kiezen voor twee avonden hoopt de gemeente zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen ontvangen en met hen in gesprek te gaan.

Aanmelden

Voor de voorbereiding van de avonden is het van belang te weten wie er aanwezig zijn op 4 en 13 juli. Per organisatie zijn maximaal twee personen welkom. Bent u erbij? Dan kunt u zich tot en met 29 juni aanmelden door een mail te sturen naar ondergetekende, Maud van de Weem (strategisch beleidsadviseur sociaal domein), via maud.vandeweem@gemeentemaashorst.nl. Laat in uw e-mail weten op welke avond(en) u aanwezig zult zijn.

Meer nieuws

 • Gemeente Maashorst telefonisch niet bereikbaar

  29 jun 2022 - Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor de overlast en hopelijk is het probleem snel verholpen.

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?