Verkenning onderzoeksboring voor aardwarmte in omgeving Oss, Maashorst en Bernheze gestart

Geplaatst op woensdag 16 november 2022

Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn mogelijk ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte kan voorzien. Nederland werkt hard aan het halen van de klimaatdoelstellingen en wil graag ook minder afhankelijk worden van binnen- en buitenlands aardgas. Om de mogelijkheden voor aardwarmte beter in te kunnen schatten is onderzoek nodig. Daarom voeren EBN en TNO met een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het SCAN programma uit. SCAN voerde al eerder in de omgeving van Oss, Maashorst en Bernheze onderzoek in de ondergrond uit en wil nu samen met de gemeenten verkennen of en waar ook een onderzoeksboring uitgevoerd kan worden. Mogelijk opent dit de weg voor toekomstige toepassing van aardwarmte in dit gebied. De SCAN-boring zelf is alleen bedoeld voor het verzamelen van data en zal daarna weer worden opgeruimd.

Deze week zijn de gemeenteraden van Oss, Bernheze en Maashorst geïnformeerd over het zoekgebied waar een onderzoeksboring zou kunnen plaatsvinden. Op 29 november organiseert SCAN een inloopavond (Deze link gaat naar een andere website) voor bewoners van het zoekgebied. De omgeving wordt hiervoor uitgenodigd deels per brief, via de gemeentekanalen en via huis-aan-huisbladen. Het SCAN-programma heeft de ondergrond in deze regio al eerder onderzocht tijdens de landelijke seismische campagne (Deze link gaat naar een andere website) om data te verzamelen voor de toekomstige toepassing van aardwarmte. Om de potentie voor aardwarmte nog beter te kunnen onderzoeken wil SCAN hier tevens een onderzoeksboring uitvoeren.

Keuze voor het zoekgebied

Het zogenoemde ‘zoekgebied’ bevindt zich bij de gemeente Oss en beslaat ook delen van Bernheze en Maashorst. Het natuurgebied Maashorst wordt ontzien bij de verkenning van SCAN naar een geschikte onderzoeksboorlocatie binnen het zoekgebied. SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring hier niet alleen informatie opleveren over de directe omgeving maar ook voor delen van de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Limburg. Tijdens de boring doet SCAN metingen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte.

Hoe ziet het proces eruit?

Dat hier een zoekgebied is aangewezen betekent nog niet dat er in dit gebied ook een boring plaats zal vinden. De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring en een mogelijk goede locatie hiervoor. Deze locatie ligt bij voorkeur niet in een gebied met dichte bebouwing. Er wordt rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren ongeveer zes maanden. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat.

Het SCAN programma

SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met onderzoeksorganisatie TNO met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. Lees meer over het SCAN programma (Deze link gaat naar een andere website) en over aardwarmte (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?