Collectieve festiviteiten

Als u een festiviteit organiseert in uw horecabedrijf, jeugd- of buurthuis, sporthal of sportcomplex, dan moet u zich houden aan geluidsnormen. Maar ieder jaar zijn er dagen waarop een groot aantal festiviteiten wordt georganiseerd. Dit worden collectieve festiviteiten genoemd.

De geluidsnormen zijn vastgelegd in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit. Als u de geluidsnormen gaat overschrijden, dan moet u normaal gesproken een kennisgeving incidentele festiviteit indienen bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal festiviteiten

Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld. U hoeft dan geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen bij de gemeente.

Collectieve festiviteiten

De volgende dagen zijn aangewezen als collectieve festiviteit:

Wilt u buiten deze collectieve dagen een festiviteit organiseren?  Dan moet u een kennisgeving incidentele festiviteit indienen bij de gemeente.

Regels voor openingstijden en geluidsnormen

U moet rekening houden met de geldende sluitingstijden, zoals opgenomen in de APV

Let op: organiseert u een festiviteit, dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig, bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een alcoholwetvergunning. De regeling collectieve festiviteiten voorziet hier niet in, u moet dit nog zelf regelen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?