Incidentele festiviteiten

Wilt u buiten uw reguliere bedrijfsactiviteiten een incidentele gebeurtenis of festiviteit laten plaatsvinden binnen uw bedrijf of op uw bedrijfsterrein? En gaat u hierbij meer geluid maken dan gebruikelijk? Onder voorwaarden is dit mogelijk. U kunt dan een ontheffing krijgen om maximaal 4 keer per jaar een festiviteit te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden verruimd. Een voorbeeld van een dergelijke festiviteit is een optreden met (live) muziek.

Melden incidenteel geluidsfestiviteit (DigiD)

De gemeente moet de melding minimaal 1 week voor de festiviteit hebben ontvangen. Let op: in verband met drukte kan het langer duren dan normaal voordat u antwoord krijgt op de aanvraag of melding. We proberen er alles aan te doen om zo snel mogelijk te reageren.

Kosten

De kosten voor het melden van een incidenteel geluidsfestiviteit zijn € 4,85.

Collectieve festiviteiten

Als uw festiviteit plaatsvindt op een datum die door het College van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit, dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. Meer informatie over collectieve festiviteiten.

Voorwaarden

De regels voor een kennisgeving incidentele festiviteiten vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.3. De belangrijkste regels zijn:

Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de geldende sluitingstijden.

Procedure

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. Als uw aanvraag is goedgekeurd, maken wij hier melding van op de gemeentelijke website. Zo is het voor omwonenden zichtbaar dat er een festiviteit zal plaatsvinden. Wanneer u een festiviteit wilt organiseren op openbaar terrein, dan heeft u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?