Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Ouderlijk gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag (Deze link gaat naar een andere website) of de voogdij (Deze link gaat naar een andere website) door een ander.

Gezag bij ongehuwd of geen geregistreerd partnerschap

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind.

Bent u niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap en u heeft het kind erkend vóór 1 januari 2023? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind. U kunt alsnog het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner (bijvoorbeeld vader of duomoeder) aanvragen. U doet dit bij de rechtbank (Deze link gaat naar een andere website).

Gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders* hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd. 

Adoptie

De adoptieouder(s) heeft/hebben ook automatisch het gezag. 

* Met ouders bedoelen we:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?