Begraafplaatsen

Gemeente Maashorst heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen. Een overledene kan op de begraafplaats in Uden of Schaijk worden begraven. U kunt zelf een aanvraag tot begraven of bijzetting van urnen doen, een grafbedekking of een urnengedenkplaat of urnengrafbedekking aanvragen.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Algemene Begraafplaats Uden
Bronkhorstsingel 1
5403 NA Uden

Algemene Begraafplaats Schaijk
Bossestraat 71
5374 HS Schaijk

De gemeente beheert deze begraafplaatsen en zorgt voor het onderhoud van gras, heggen, paden en dergelijke op de begraafplaatsen.

Een overledene kan op de begraafplaats in Uden of Schaijk worden begraven. Het afscheid kan plaatsvinden bij het graf of op de centrale, overdekte afscheidsplaats. Na een crematie kunt u ook op de begraafplaatsen terecht voor het bijzetten van een urn of het verstrooien van as.

De Algemene Begraafplaats in Uden biedt de mogelijkheid tot Islamitisch begraven. U kunt contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via 0413-28 13 86 of begraafplaats@gemeentemaashorst.nl voor de mogelijkheden.

Aanvragen

U kunt zelf een aanvraag tot begraven of bijzetting van urnen doen, een grafbedekking of een urnengedenkplaat of urnengrafbedekking aanvragen. Aanvraagformulieren kunt u opvragen via begraafplaats@gemeentemaashorst.nl.

Tarieven

U vindt de tarieven in de verordening die is vastgesteld voor de begraafplaatsen in Uden en Schaijk:

Aanvraag begrafenis voor uitvaartondernemers

Een begrafenis aanvragen kan eenvoudig via www.begraafplaatsagenda.nl (Deze link gaat naar een andere website). Bent u uitvaartondernemer en heeft u nog geen inloggegevens? Neem dan contact op via 0413-28 19 11 of begraafplaats@gemeentemaashorst.nl.

Informatie over de begraafplaatsen

Beide begraafplaatsen zijn open van zonsopgang tot zonsondergang.

Na beëindiging grafrechten

Als grafrechten vervallen, wordt 1 jaar lang een bordje bij het graf geplaatst om belanghebbenden de gelegenheid te geven de grafrechten over te nemen. Een lijst van graven met vervallen grafrechten vindt u op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Heeft zich na 1 jaar niemand gemeld, dan worden het bordje en de grafbedekking van het graf gehaald. Als de rechthebbende heeft laten weten de grafbedekking te willen houden, dan wordt deze aangeschreven om een afspraak te maken om de grafbedekking op te halen. Er is ook een mogelijkheid om de grafbedekking te laten hergebruiken door een steenhouwer. Hiervoor kunt u het formulier Hergebruik grafmonument ingevuld en ondertekend opsturen. Als een graf geruimd wordt, worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf geplaatst.

Als grafrechten beëindigd zijn en geen nieuwe rechthebbende zich gemeld heeft, wordt alle grafbedekking van het graf gehaald door de gemeente (tenzij rechthebbende aangegeven heeft deze te willen behouden). De stoffelijke resten van de begravenen blijven in het graf totdat het graf opnieuw uitgegeven wordt. Dan worden de stoffelijke resten bij elkaar begraven in een verzamelgraf op de begraafplaats.

Vallen er zaken op? Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt altijd contact opnemen met (0413) 28 19 11 of begraafplaats@gemeentemaashorst.nl.

Verordening en regels

Voor beide begraafplaatsen zijn een verordening en Nadere Regels opgesteld. Deze kunt u nalezen via onderstaande linkjes:

Overige begraafplaatsen en crematorium

Binnen gemeente Maashorst bevinden zich ook Rooms-Katholieke begraafplaatsen. De begraafplaatsen in Volkel, Odiliapeel en Zeeland vallen onder beheer van Parochie St. Petrus. U kunt het Parochiecentrum bereiken via 0413-26 31 54 of info@parochiesintpetrus.nl. De parochie Heilige Johannes de Doper voert het beheer over de begraafplaatsen in Schaijk en Reek. U kunt de parochie bereiken via (tel. 0486-46 12 20 of secretariaat-antonius-abt@hotmail.com.

Rooms Katholieke Begraafplaats Antonius Abtkerk Volkel
Kloosterstraat 2
5408 BC Volkel

Rooms Katholieke Begraafplaats Heilige Kruisvindingkerk Odiliapeel
Wolfstraat
Odiliapeel

Rooms Katholieke Begraafplaats J. Jacobus de Meerdere kerk Zeeland
Kerkstraat 51
5411 BA Zeeland

Rooms Katholieke Begraafplaats Schaijk
Pastoor van Spijkplein
Schaijk

Rooms Katholieke Begraafplaats Antoniuskerk Reek
Heijtmorgen
Reek

In Uden is ook een crematorium:
Crematorium De Wende
Linie 9a
5405 AR Uden

In Schaijk is een natuurbegraafplaats aan de Franse Baan 2. Kijk voor meer informatie op de website van Natuurbegraafplaats Maashorst (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?