Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Aangifte van uw levenloos geboren kindje en/of registratie hiervan in de BRP

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Daarom proberen wij u bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) is een akte nodig. Deze akte wordt opgemaakt in de gemeente waar uw kindje geboren is. Om deze akte op te laten maken, moet er aangifte van geboorte gedaan worden. Er zijn hierbij een drietal mogelijkheden:

Uw kindje is levenloos geboren

U doet aangifte in de gemeente waar uw kindje is geboren. Heeft de zwangerschap korter dan 24 weken geduurd, dan heeft u de keuze om aangifte te doen, dit is niet verplicht. Heeft de zwangerschap langer dan 24 weken geduurd, dan moet u aangifte van uw kindje doen. De gemeente maakt een 'akte van geboorte (levenloos)’ op. In de akte worden de gegevens van uw kindje opgenomen. Wanneer u dit wilt, kunt u uw kindje laten bijschrijven in uw huwelijk- of partnerschapsboekje.

Uw kindje heeft kort geleefd

Is uw kindje in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u in die gemeente de aangiften. Is uw kindje in een andere gemeente overleden? Dan doet u de geboorteaangifte in de geboortegemeente en de aangifte van overlijden in de overlijdensgemeente. Hiervan worden akten opgemaakt.

Uw kindje is langer geleden levenloos geboren of is kort na de geboorte overleden

Als uw kindje langere tijd geleden geboren is en er is toen geen aangifte gedaan of u weet het niet zeker, dan kunt u dit alsnog doen. Neem dan contact op met de gemeente waar uw kindje geboren is. Deze gemeente kan dan voor u nakijken of er wel of geen akte is opgemaakt. Zo nodig wordt er alsnog een akte opgemaakt. Hiervan krijgt u een afschrift.

Het kan ook voorkomen dat er destijds bij de aangifte van u levenloos geboren kindje in de akte geen voornamen opgenomen zijn. Ook dit kan nog aangepast worden, als u dit wilt. Neem dan contact met ons op om na te gaan wat er moet gebeuren om de voornaam/voornamen van uw kindje toe te voegen aan de akte.

Wie mogen aangifte doen?

Aangifte doen

Voor de aangifte van geboorte en overlijden van uw kindje moet een afspraak gemaakt worden. Neem even contact met ons op via 0413 - 28 19 11 zodat wij voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. U mag natuurlijk ook zelf de afspraak online inplannen, via de knop hieronder.

Wat moet u meenemen

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Sinda 4 februari 2019 is het mogelijk om uw kindje bij te schrijven bij uw persoonsgegevens in de BRP. Dit doet u in uw woongemeente. Voor deze registratie is een afschrift van de akte nodig. Deze kunt u in de geboortegemeente van uw kindje opvragen. Desgewenst kunnen wij dat voor u doen. Zodra er een afschrift van de akte is, kunt u uw kindje laten registreren. Iedere ouder beslist zelf of hij/zij wil dat het kindje aan zijn/haar gegevens wordt toegevoegd in de BRP. U kunt dit niet voor elkaar beslissen.

Voor de bijschrijving van gegevens van uw kindje kunt u een afspraak maken via 0413 - 28 19 11 zodat wij hiervoor voldoende tijd kunnen vrijmaken.

Ook is het mogelijk om het verzoek voor de bijschrijving in de BRP thuis in te vullen en op te sturen. Hiervoor vult u één van onderstaande formulieren in:

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kindje wordt toegevoegd aan uw persoonsgegevens. Wanneer dit gebeurd is, ontvangt u een brief ter bevestiging van de registratie. U ziet de registratie van uw kindje als u inlogt op mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Het kan een aantal dagen duren voordat u de gegevens kunt zien.

De gegevens van uw kindje worden niet doorgegeven aan andere organisatie die de BRP gebruiken. Zij krijgen dus geen informatie van uw kindje te zien. U kunt hierbij denken aan uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank.

Goed om te weten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?