Adviesraad Sociaal Domein Maashorst

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders: dat is wat de Adviesraad Sociaal Domein Maashorst (Deze link gaat naar een andere website) (ASD Maashorst) doet. Bijvoorbeeld over keuzes voor mensen die Jeugdhulp of Wmo nodig hebben. Of over hoe de gemeente omgaat met mantelzorg of de Participatiewet. 

De Adviesraad Sociaal Domein Maashorst is een onafhankelijke adviesraad die bestaat uit betrokken inwoners uit de nieuwe gemeente Maashorst. De huidige adviesraden in Landerd en Uden zijn per 1 januari 2022 samengevoegd tot één nieuwe adviesraad voor de gemeente Maashorst.

De ASD Maashorst beschikt over zes (thema)werkgroepen: Senioren, Zorg, Jeugd, Inclusie en Toegankelijkheid, Wonen en Welzijn en Werk- Inkomen en Armoede.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?