Adviesraad Sociaal Domein

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders: dat is wat de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) doet. Bijvoorbeeld over keuzes voor mensen die Jeugdhulp of Wmo nodig hebben. Of over hoe de gemeente omgaat met mantelzorg of de Participatiewet. 

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad die bestaat uit betrokken inwoners uit de nieuwe gemeente Maashorst. De huidige adviesraden in Landerd en Uden zijn per 1 januari 2022 samengevoegd tot één nieuwe adviesraad voor de gemeente Maashorst. Zodra hier meer informatie over bekend is, leest u dat op deze pagina.

De ASD beschikt over zes (thema)werkgroepen: Senioren, Zorg, Jeugd, Inclusie en Toegankelijkheid, Wonen en Welzijn en Werk- Inkomen en Armoede.