Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

KernenCV's

In 2022 is Maashorst samen met de kernen Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gestart met het ‘kernenCV-traject’. Een kernenCV kun je vergelijken met een normaal CV (curriculum vitae), maar dan van een dorp (kern). De eerste kernenCV's zijn in 2023 opgeleverd.

Wat is een kernenCV?

Een kernenCV staat informatie over een dorp zoals sterke en zwakke punten en de focuspunten (punten waarmee een dorp zich wil bezighouden) van een dorp. Ook laat het kernenCV zien welke ontwikkelpunten een dorp heeft. Het doel van het kernenCV-traject is om de behoeften en wensen op het gebied van leefbaarheid (hoe aantrekkelijk een gebied of gemeenschap is om in te wonen of werken) in kaart te brengen. Ook willen we het gesprek tussen gemeente en inwoners in alle kernen verbeteren. Het kernenCV is gemaakt door een groep inwoners.

Wat gebeurt er met de kernenCV’s?

Dorpen zijn volop bezig

De kernenCV’s zijn in principe klaar. De inwonersplatforms zijn momenteel bezig om hun kernenCV’s te delen en te bespreken met de inwoners van hun kern. Ook proberen zij inwoners uit hun kern enthousiast te maken om actief deel te nemen en aan de slag te gaan met de focuspunten uit het kernenCV. Hoe dit georganiseerd wordt, bepalen de dorpen zelf samen met hun inwoners. Elke kern doet dit op zijn eigen tempo.

KernenCV's gedeeld en worden al gebruikt

Tegelijkertijd zijn de kernenCV’s al verspreid in onze organisatie. Waar mogelijk zijn ze al nuttig geweest. De kernenCV’s zijn bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van de Omgevingsvisie. Ook worden ze gebruikt bij het opstellen van de gebiedsvisie van Zeeland.

Voorbereiden gesprekken met de dorpen

Medewerkers van Maashorst zijn met elkaar in gesprek gegaan over de focuspunten. Er is bijvoorbeeld gekeken of de focuspunten passen in bestaand of nog te maken beleid. Deze sessies waren een soort ‘oefening’ en voorbereiding op gesprekken met de dorpen over de kernenCV's. De planning is om in 2024 met de dorpen in gesprek te gaan.

Hoe zit het met kern Uden?

Voor de kern Uden zijn we in juni 2023 een ander pad gaan bewandelen. Dit komt doordat Uden een meer stedelijk karakter heeft, waardoor er andere kansen en uitdagingen zijn. We willen als Maashorst samen met inwoners gaan ontdekken welke manier van participatie (meedoen) bij hen past. We knippen Uden hiervoor op in kleine delen. Zo kijken we voor iedere wijk of buurt welke manier van meedoen bij de inwoners van die wijk of buurt past. Op dit moment zijn we aan het ontdekken hoe we dit het beste kunnen doen in 6 gebieden in Uden. Dit zijn:

In elke wijk hebben we inmiddels een aantal sessies met inwoners en wijkprofessionals, zoals Ons Welzijn, gehad.

Meer informatie?

Heb je vragen of ideeën over de kernenCV’s? Of wil je meer weten over participatie in de kern Uden? Neem dan contact op met één van onze participatieadviseurs: Arie Cornelissen, Ilse Hermkens en Maarten van Gemert.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?