Activiteitenfonds

Heb je een laag inkomen en is het daarom niet mogelijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals een zwembadbezoek, muzieklessen, lidmaatschap van een (sport)club of bibliotheek? Dan kun je gebruik maken van het activiteitenfonds.

Is het voor jou financieel niet mogelijk om jouw kind(eren) mee te laten doen aan activiteiten? Misschien kunnen we ook hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op de pagina Kindpakket.

Voorwaarden activiteitenfonds

Om een bijdrage vanuit het activiteitenfonds aan te vragen, moet je:

Je mag het geld van het activiteitenfonds gebruiken voor:

Let op: bewaar bewijs waaruit blijkt dat je het geld hebt gebruikt voor een van de bovenstaande activiteiten. Achteraf kunnen wij je hierom vragen.

Aanvragen activiteitenfonds

Er zijn twee manieren om een aanvraag in te dienen.

Stuur jouw ondertekende aanvraag en eventuele bijlagen naar de gemeente Maashorst, t.a.v de afdeling Sociaal Domein, Postbus 83, 5400 AB Uden. Of doe ze in de brievenbus van het gemeentehuis.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?