Collectieve aanvullende zorgverzekering

Wij vinden het erg belangrijk dat inwoners van Maashorst met een laag inkomen goed verzekerd zijn voor ziektekosten. Je kunt daarom profiteren van de collectieve zorgverzekering voor minima, die wij hebben afgesloten bij CZ en VGZ.

Iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en weinig eigen vermogen, kan hiervoor in aanmerking komen. De gemeente Maashorst betaalt een deel van de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Ook geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting.

Heb je een verzekering maar wil je een uitgebreidere dekking? En kun je dat financieel niet betalen? Dan kan de gemeente Maashorst een deel van de premie betalen in de vorm van bijzondere bijstand (alleen in combinatie met een verzekering bij VGZ of CZ). Een uitgebreide verzekering geeft bijvoorbeeld meer en/of hogere vergoedingen voor  fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, enzovoorts.

Welke pakketten?

Je kunt kiezen uit twee pakketten bij CZ of VGZ. Het is verstandig om te kiezen voor het pakket dat het beste past bij jouw gezondheid. Op de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website) kun je de vergoedingen per pakket opzoeken (bij 'Zoek uw gemeente' vul je 'Maashorst' in). Daar vind je ook de premie en de gemeentelijke bijdrage (bijzondere bijstand) per pakket.

In onderstaande tabel zie je de hoogte van de bijzondere bijstand per pakket.

Overzicht pakketten

Pakket Naam pakket Hoogte bijzondere bijstand per maand*
CZ: Extra Zorg-op-maat polis Gemeenten Extra € 22,00
CZ: Extra uitgebreid

Zorg-op-maat polis Gemeenten Extra Uitgebreid

€ 43,00
VGZ: Uitgebreid
compleet
VGZ Gemeentepakket Compleet € 22,00
VGZ: Uitgebreid extra
compleet
VGZ Gemeentepakket Compleet Met verzekeren eigen risico € 385,- € 43,00

Dit zijn de tarieven voor 2024.

*Je betaalt de premie van de zorgverzekering zelf.

De pakketten Extra Uitgebreid van CZ en Compleet met verzekeren eigen risico van VGZ zijn speciaal bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten. Bijvoorbeeld als je eerder gebruik maakte van landelijke regelingen als de Wtcg en CER, of de regeling bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen van de gemeente. Deze pakketten geven een (hogere) vergoeding voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer je een chronische aandoening hebt. Als je kiest voor het pakket CZ extra uitgebreid, ben je verplicht het eigen risico vooraf gespreid (in delen) te betalen.

Voorwaarden collectieve zorgverzekering

Let op: je kunt gedurende het jaar alleen instappen in de volgende gevallen: 

Aanmelden collectieve zorgverzekering

Je kunt je aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website). Kies daar voor: 'gemeente Maashorst' en de rest wijst zich vanzelf.

Als je je aanmeldt voor de aanvullende verzekering, wordt er een aanvraag voor de bijzondere bijstand naar de gemeente gestuurd. Je hoeft dus geen aparte aanvraag bijzondere bijstand hiervoor in te leveren. De bijzondere bijstand vergoedt een deel van de aanvullende premie. Je krijgt binnen 8 weken bericht of je de bijzondere bijstand ontvangt en deel kan nemen aan de collectieve aanvullende verzekering. De gekozen zorgverzekeraar regelt de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Wijzigingen doorgeven

Let op: als je gebruik maakt van de collectieve aanvullende zorgverzekering en je hiervoor bijzondere bijstand ontvangt, ben je verplicht om wijzigingen door te geven. Bijvoorbeeld als er iets in jouw (woon)situatie verandert. Of iets aan jouw inkomen. Hiermee voorkom je dat wij onterecht bijzondere bijstand betalen. Hier kun je namelijk een boete voor krijgen. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende pakketten vind je op de websites van de beide zorgverzekeraars: voor CZ is dat op www.cz.nl/gemeenten (Deze link gaat naar een andere website) en voor VGZ is dat op www.vgz.nl/gemeentepakket (Deze link gaat naar een andere website), Informatie kun je ook vinden op de website www.gezondverzekerd.nl (Deze link gaat naar een andere website). Op die laatste website kun je de inhoud van de pakketten (vergoedingen) ook vergelijken.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?