Maasstraat - reconstructie

We gaan van de Maasstraat een fietsstraat maken. De fietsstraat wordt smaller en we leggen er betonstraatstenen.

Op 25 april 2023 hebben we een inloopbijeenkomst gehouden voor aanwonenden. Daar hebben we het ontwerp gepresenteerd. Met de opmerkingen en wensen van de bewoners zijn we vervolgens aan de slag gegaan. 

Vooralsnog zijn de belangrijkste wijzigingen op het ontwerp: de fietsstraat wordt smaller en we leggen er betonstraatstenen. Om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen en de rijsnelheid te verlagen, leggen we verkeersdrempels aan. Dit betekent wel dat het rijcomfort voor de fietser minder wordt.

Informatiebijeenkomst 27 juli 2023

Op donderdag 27 juli is er een informatiebijeenkomst geweest voor bewoners. Tijdens de bijeenkomst zijn de wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp besproken. Dit betreft o.a.: 

De aanwezige bewoners hebben nog opmerkingen en wensen aangegeven, die de gemeente gaat verwerken in een reactienota. Hieronder is alvast de bijgewerkte tekening te zien. Deze wordt samen met de reactienota nog aan het college voorgelegd om vast te stellen.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op per e-mail met de projectleider Theo de Haas: Theo.deHaas@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?