Maasstraat - reconstructie

De Maasstraat in Uden is aan groot onderhoud toe. Ook voldoet de weginrichting niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. De straat krijgt straks een nieuwe inrichting. De bestaande asfaltverharding en een deel van de riolering in de Maasstraat gaan we vervangen.

De werkzaamheden starten maandag 25 maart 2024: Faseringstekening Maasstraat 21 maart 2024 (PDF, 3.9 MB)

Het college stemde op 3 oktober 2023 in met het ontwerp.

Inloopbijeenkomst 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart was er een extra bijeenkomst voor bewoners om informatie te verstrekken over de komende werkzaamheden.

Informatiebijeenkomst 27 juli 2023

Op donderdag 27 juli was er een informatiebijeenkomst voor bewoners. Tijdens de bijeenkomst bespraken we de wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp. Dit betrof onder meer:

De aanwezige bewoners gaven nog opmerkingen en wensen aan, die de gemeente gaat verwerken in een reactienota. Hieronder is alvast de bijgewerkte tekening te zien. Deze wordt samen met de reactienota aan het college voorgelegd om vast te stellen.

Inloopbijeenkomst 25 april 2023

Op 25 april 2023 was er een inloopbijeenkomst voor aanwonenden. Daar presenteerden we het ontwerp. Met de opmerkingen en wensen van de bewoners gingen we vervolgens aan de slag.

Vooralsnog zijn de belangrijkste wijzigingen op het ontwerp: de straat wordt smaller en we leggen er betonstraatstenen. Om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen en de rijsnelheid te verlagen, leggen we verkeersdrempels aan. Dit betekent wel dat het rijcomfort voor de fietser minder wordt.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op per e-mail met de projectleider Theo de Haas: Theo.deHaas@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?