Overzicht bestemmingsplannen

Hieronder vindt u een overzicht met de bestemmingsplannen van de gemeente Maashorst per fase. Naast bestemmingsplannen staan in dit overzicht ook ontwikkelingen die via een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) mogelijk zijn gemaakt.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Deels onherroepelijk in werking

Geheel onherroepelijk in werking

Geconsolideerd

Bestemmingsplannen voormalige gemeenten

Bekijk de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?