Overzicht bestemmingsplannen

Hieronder vindt u binnenkort een overzicht met de bestemmingsplannen van de gemeente Maashorst per fase. Naast bestemmingsplannen staan in dit overzicht ook ontwikkelingen die via een omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) mogelijk zijn gemaakt.

In voorbereiding

Er zijn geen plannen met deze status.

Vastgesteld

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Bestemmingsplannen voormalige gemeenten

Bekijk de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten op www.ruimtelijkeplannen.nl.