Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

IKC West (Integraal Kind Centrum) Uden

Aan de Sint-Annastraat in Uden wordt volop gebouwd aan het Integraal Kindcentrum (IKC) West, dat in augustus 2024 in gebruik wordt genomen. IKC West bestaat uit vervangende nieuwbouw voor basisscholen Aventurijn en openbare basisschool Klimboom. Het nieuwe IKC heeft straks ruim 300 leerlingen, een kinder- en peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal.

Schoolgebouwen waren aan vervanging toe

Het schoolgebouw van basisschool Aventurijn stond aan de Sint Annastraat. Dat is afgebroken en de kinderen krijgen nu les op een tijdelijke locatie. De school was in 1961 gebouwd en was aan vervanging toe. Openbare basisschool Klimboom is gehuisvest aan de Leeuweriksweg stamt uit 1975. Deze school ligt midden in het plangebied van project CONNECT Leeuweriksweg.

Participatie

Omwonenden en belanghebbenden worden met regelmaat geïnformeerd over het project en de voortgang van de nieuwbouw. Daarnaast hebben zij in de ontwerp-periode actief meegedacht over het vormgeven van de omgeving. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, parkeren, kwaliteit en hoeveelheid openbaar groen. Zij zijn, afhankelijk van het onderwerp, voor omgevingsdialogen uitgenodigd door de schoolbesturen en/of de gemeente Maashorst.
Op 1 november 2022 is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van IKC West ingediend, en die was in april 2023 definitief. Daarmee was het participatietraject afgerond. Uiteraard houden we de omwonenden ook sindsdien op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Dat doen we via de special app van de bouwer, en waar nodig via bijeenkomsten.

Start bouw

Op woensdag 6 november 2023 is de eerste steen voor de nieuwbouw gelegd door wethouder Gijs van Heeswijk, die werd geassisteerd door de leerlingen Suleiman, Ise, Gijs en Janne. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de besturen van beide scholen aanwezig, en een flink aantal leerlingen.

Planning

Mijlpaal Planning - prognose
Voorbereidingen sloop Aventurijn en nieuwbouw januari – februari 2023
Selectieprocedure bouwbedrijf/aannemer februari – maart 2023
Sloopwerkzaamheden Aventurijn augustus – september 2023
Start werkzaamheden nieuwbouw IKC West oktober 2023
Bouwperiode oktober 2023 t/m juni 2024
Oplevering nieuwbouw IKC West juli 2024
Realisatie schoolplein juli – augustus 2024, aansluitend aan oplevering
Feestelijke ingebruikname IKC West 19 augustus 2024 (start schooljaar 2024-2025)

Documenten

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?